52nd ECCE General Meeting 
11-13 Novembar 2010 in Zaragoza, Spain
ECCE’s 25th anniversary in Zaragoza (2010)
Общо събрание на ECCE

52-во общо събрание на ECCE се проведе в Сарагоса в Grand Hotel и бе посветено на честването на  25-тата годишнина на ECCE (1985 – 2010 г.). Важното събитие бе „Международна кръгла маса за бизнес“ организирана съвместно от ECCE, WCCE и AFI.

ECCE връчи Награди на Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertosс за  голямия принос в цялостната история и еволюция на ECCE, от нейното създаване до днес и за активната роля в ECCE, FEANI, WFEO, WCCE. Бившия председател, проф. Jose Medem Sanjuan,един от основателите на ECCE, както и  г-н Jose Aracil,  който е един от първите генерални секретари на ECCE получиха високото отличие.

Изборите за новия Управителен съвет на ECCE за периода 2010 – 2012 г. и за вицепрезидентът / президентът бяха проведени съгласно устава.

Съставът на новия Управителен съвет на ECCE се състои от следните лица:

Gorazd Humar, President
Vassilis Economopoulos, Immediate Past President
Fernando Branco, Vice President / President Elect
Teemu Vehmaskoski, Honorary Treasurer / Vice President
David Howell, Executive Board Member
Jose Francisco Saez Rubio, Executive Board Member
Nicos Stylianou, Executive Board Member
Murt Coleman was appointed as responsible for the coordination of the works of Standing Committees and Task Forces.

Официалната вечеря се състоя в балната зала Grand Hotel Zaragoza.

 

„Международна кръгла маса за бизнес“

 

Пътуване през Испания.