11th International Conference
„Modern Building Materials, Structures and Techniques“

16-17 May 2013, Vilnius, Lithuania

 

Vilnius Gediminas Technical University
May 16, 2013 – May 17, 2013

The 11th international conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques“ will be organized in Vilnius, Lithuania, on 16–17 of May, 2013.

Конференцията  даде възможност на учени, инженери, мениджъри и професионалисти от цял свят да споделят последните постижения и да очертаят проблемите. Тази конференция беше отлична възможност за среща с колеги, да обмените знания и опит и да разширите списъка си с контакти.
Започвайки през 1991 г., факултетът по строително инженерство във Вилнюс Технически университет „Гедиминас“ (VGTU) заедно с национални и международни партньори вече е организирал десет изключително успешни международни научни конференции за обсъждане на съвременни проблеми в строителството. Целта на тази конференция е да се обсъдят както индустриалните, така и академичните изследвания, които се провеждат в областта на анализа и проектирането на съвременни структури, разработването на иновативни строителни материали, поддръжката на конструкциите, сградната технология и управлението и др.

The 10th international conference „Modern Building Materials, Structures and Techniques“, held on 19-21 of May, 2010, was attended by nearly 400 scientists from more than 20 countries.

The peer-reviewed selected papers of the previous conferences were indexed by Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index (ISI Conference Proceedings database).

The Conference is organized by 
Faculty of Civil Engineering, Vilnius Gediminas technical university
and partners:
International Association for Bridge and Structural Engineering (Lithuanian group),
European Council of Civil Engineers,
The Association of European Civil Engineering Faculties,
The Association of European Operational Research Societies (EWG-ORSDCE),
The Lithuanian Academy of Sciences

You can find the invitation here.