2nd European Engineers’ Day
20 November 2014, Brussels, Belgium
2nd European Engineers’ Day:
„Mobile Engineers build an Innovative Europe“

2-ри ден на европейските инженери:
„Мобилните инженери изграждат иновативна Европа“

20 November 2014, Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Brussel

Влиянието на инженерите е видимо във всеки аспект на човешкия живот: чрез все по-сложни изобретения, техники и оборудване те повишават и неотменимо променят обществото. Професионалните инженери проектират и управляват големи проекти и правят обществото по-добро място за живеене: техните решения винаги са проектирани с оглед на икономическите, безопасните и функционалните съображения. Устойчивост на околната среда и застаряващите инфраструктури, разгръщане на иновативни възобновяеми енергийни източници, повишено качество на живот, икономически растеж: всички те очакват и очакват инженерни решения. Следователно в този глобализиран свят интернационализацията и трансграничното признаване на инженерните квалификации са важни и жизненоважни за изграждането на
Основните европейски федерации на инженерите ECEC, FEANI и ECCE с подкрепата на ENAEE, EFCA, CLGE и CLAIU, се събраха в Брюксел за „Ден на европейските инженери“.
Основна тема на събитието, на което присъстваха 150 участници от индустрията, академични и професионални организации, беше  фокусирано върху предизвикателствата пред инженерната професия, очакванията на обществото и как политиките на ЕС могат да помогнат на инженерната професия да отговори на тези очаквания.

Федерациите на европейските инженери ECEC, FEANI, ECCE заедно с EFCA, ENAEE, CLGE и CLAIU желаят да разширят общественото знание и оценката на инженерната професия, образованието и професионалната й работа, както и способността да решава възникващите проблеми в променящия се свят, на това уникално събитие. Общественото разбиране за инженерната професия и нейната основна наука е важно да се подкрепят призивите за финансиране, както и да се подобри перспективата за успешно приемане на новаторски технически решения. Справянето с много от днешните предизвикателства, свързани с настоящето общество и промените в околната среда, ще изисква и безпрецедентни нива на публично финансиране. Както са направили през цялата история, инженерите ще трябва да интегрират своите методи и решения с целите и желанията на всички членове на обществото в Европа.

Институциите на ЕС са приканени да потвърдят, че:
– Инженерните решения винаги са проектирани с икономическа, безопасност и функционалност съображения. Много от днешните  обществени предизвикателства, като устойчивостта на околната среда, застаряващите инфраструктури, внедряването на иновативни възобновяеми енергийни източници и икономическия растеж са от международен характер. Ето защо интернационализацията и трансграничното признаване на инженерни квалификации са важни и жизненоважни за изграждането на по-добро бъдеще за обществото. Международната мобилност сега е нормална част от  инженерната кариера: глобалната инженерна професия е разработила инструменти за улесняване на това и волята да продължат да работят през границите, за да стимулират високи постижения в инженерното образование и
практика в полза на обществото.
– От самото естество на техния професионален и етичен ангажимент, професионални инженери гарантират, че обществеността е защитена от вреди. За да направите това, професионалните инженери трябва да притежават съответните основни знания и да поддържат своите технически и
управленска компетентност, така че те да могат да предоставят стойност на своите клиенти в избраната от тях област на усилията. Изглежда ритъмът на новите разработки в областта на науката и технологиите инженерите, нуждата от актуализиране на ученето през целия живот, за да се придобие нова технология знания и умения и да поддържат високи професионални стандарти. Важността на оценката на качеството на тяхното първоначално и продължаващо обучение трябва да бъде признато.

Инженерите, чрез комбинация от интелект, умение и изобретателност, доставят подходящите и устойчиви решения на някои от най-големите предизвикателства в света. Обществото днес е заобиколен от инженерни продукти и изобретения, които позволяват както текущи, така и бъдещи поколения, за да процъфтят и да процъфтяват. Професионалното регулиране в различните му форми  независимо дали е доброволно или законно, е механизмът, чрез който обществото може да бъде самостоятелно уверен в професионалната компетентност и личната ангажираност на отделния инженер да бъдат обвързани с професионални кодекси на практика.
– Еволюцията на инженерството винаги е била свързана с „инвестиции, иновации и интернационализация „. Публичните и частните инвестиции са необходими за развитието инфраструктури и сгради. Иновациите, свързани с новите материали и технологии, са от първостепенно значение за успеха на строителните фирми. Поради голямата сложност на инженерните услуги и техните технологии, за органите, отговорни за поръчките, може да бъде трудно сравнете съдържанието на офертите, което може да доведе до решения, основаващи се само на най-ниската цена.
Това може да противоречи на интересите и намеренията на потребителя / клиента и може да доведе до липса на качество в проекта, неизпълнени очаквания в дизайна и преувеличени непредвидени разходи. Следователно, наградата за възлагане на обществена поръчка за инженерни услуги е
(икономически най-изгодната оферта).
– Микро-, малки и средни предприятия, в които работят по-голямата част от европейските инженери, включително строителни инженери, са в основата на европейската икономика. Успехът на европейската икономика ще зависи от способността ни да отключим потенциала на ЕС. Сектора на МСП и нашите усилия за подкрепа на инженерното предприемачество в нашите страни.
Само висококачествени инженерни услуги могат да гарантират, че разходите за даден проект не са такива експлодират поради слаб дизайн. Това е в интерес на всеки потребител / клиент и в случая на обществените поръчки в обществен интерес.

„Вторият европейски ден на инженерите“ на 20 ноември 2014 г.  анализира тези предизвикателства и предложи становища и презентации на експерти. Денят на европейските инженери предостави форум за критичен диалог и участие и ще се фокусира, наред с другото, върху това как инженерите се обучават и участват в продължаващото професионално развитие, за да ги подготвят по-добре за бъдещите предизвикателства в изграждането на идващия нов свят. За Студенти, изследователи, предприемачи, учени и лица вземащи политически решения са поканени да вземат участие в това уникално събитие.


Preliminary Agenda of the 2nd European Engineers’ Day

“Mobile Engineers build an innovative Europe”
20 November 2014, Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Brussels

Registration
Welcome Greetings by the Presidents of ECEC, FEANI and ECCE
Welcome Speech by a Representative of the EU Institutions
Morning session “Mobility and Regulation”


10:45 – 11:00 Representative of the European Commission (DG Market on PQD), Mr Martin Frohn (DE)
11:00 – 11:15 The public interest in professional regulation
MEP RA Dr. Andreas SCHWAB (GE)
11:15 – 11:30 The status of the engineer in society and the importance of mobility, Ms Katy Turff (UK)

11:30 – 11:45Engineering Challenges for a future EuropeProf. Dr. Fernando BRANCO (PT)

12.00 Round Table (Mr C.REMEC, Mr W.SZYMCZAK, Mr B.REMAUD and Mrs M. DOS RAMOS)  

Afternoon Session “Delivering Client Value”

14:15 – 14:30 Representative of the European Commission (DG Market), Mr. Jaroslav Kracun (SK)

14:30 – 14:45 Accreditation of Continued Engineering EducationProf. Dr. José VIEIRA (PT)
14:45 – 15:00 The Relationship between price and quality of engineering services
Prof. Dr. Hans LECHNER (AT)
15:00 – 15:15 Internationalization of  Engineering Activities
CivEng NTUA Vassilis ECONOMOPOULOS (GR)

15.30 Round Table (Mr K.THÜRRIEDL, Ms U. LINDSTRAND, Mr F.PEDERSEN, Mr V.STRAGYS)

16.30 Conclusions by the Presidents of ECEC, FEANI and ECCE

 Video message by European Council President Van Rompuy – Eu Engineering Day

Video message by European Council President Herman VAN ROMPUY.

This is a video message of Herman VAN ROMPUY, President of the European Council, recorded in the TVNewsroom Studio in Brussels on 10 November 2014.


Моля, вижте по-долу:

 

Тук можете да намерите презентациите, които бяха предоставени по време на 2-рата ера: