59th ECCE General Meeting
31 May 2014, Tbilisi, Georgia
Courtyard Marriott Hotel, Tbilisi, Georgia

59-ото общо събрание на ECCE беше съчетано с Международната конференция „Сеизмичен дизайн и рехабилитация на сгради“, организирана от ECCE, Грузинското общество на строителните инженери (GSCE) и Световния съвет на строителните инженери (WCCE). Международната конференция се проведе на 29-30 май 2014 г. от 09:00 до 18:00 часа в сграда на грузинския технически университет на ул. „М. Костава“ 77, Тбилиси, Грузия.

 
По-долу можете да намерите полезна информация за срещата и конференцията:

Галерия снимки от 59-ото общо събрание на ECCE

Материал на 59-ото Общо събрание на ECCE:


Материал на международната конференция на ECCE-GSCE-WCCE „Сеизмичен дизайн и рехабилитация на сгради“:

Галерия снимки от международната конференция