60th ECCE General Meeting
17 – 18 October 2014, Warsaw, Poland

60-ото общо събрание на ECCE се проведе на 17-18 октомври 2014 г. във Варшава, Полша, домакин бе Полската камара на строителните инженери (PCCE). Международната конференция „Модерни решения в изграждането на мостовете“ се проведе на 17 октомври 2014 г., организирана от ECCE и PCCE, като част от 60thECCE GAM.

Председателят на Полската камара на строителните инженери, г-н Анджей Dobrucki откри 60 ECCE GAM с приветствие, като последваха поздравлениа от г-н Януш Piechociński, заместник министър-председател, министър на икономиката и г-н Olgierd Dziekoński, държавен секретар в президентството на Р Полша.

Сред официярните гости, които присъстваха на събитието, бяха: г-н Павел Земиски, заместник-генералният инспектор по строителен контрол, г-н Лешек Рафалски, генерален директор на Института за пътни и мостове, г-н Войчех Радомски, председател на комисията по строително инженерство Полска академия на науките, г-н Ришард Trykosko, председател на Националното дружество на строителните инженери и техници, членове на управителния съвет, говорителят на общото събрание и Председателите на регионалните камари на ПККЕ.

Галерия снимки от 60-ото общо събрание на ECCE

 

На общото събрание беше представена втората книга, подготвена от Европейския съвет на строителните инженери по темата за културно и техническо наследство в строителството и архитектурата. Книгата „Пешеходни мостове – малки, но красиви“, която е резултат от упорития труд на Работната група по наследство на гражданското строителство, както и на всички членове на ECCE.

Новият президент на ECCE в първото си изказване подчерта, че Европейският съвет на строителните инженери трябва да се съсредоточи върху укрепване на сътрудничеството с Институциите на Европейския съюз, тъй като трябва да имаме въздействие върху решенията на ЕС, защото те оформят правната и организационната среда, създават социален и политически климат, в който са изградени строителните инженери образовани и работещи. Той подчерта, че повече внимание трябва да се изплаща на строителни фирми и други институциите, които работят със строителни инженери, защото не само ние имаме нужда от тях като наши асоциирани членове, но по този начин ще постигнем две цели. От една страна ние ще спечелят алтернативен източник на доходи за нашите организация, а от друга – ECCE обхващат цялата област на професията „Строителство на сгради“ интерес. Това ще бъде направено, като се обръща внимание въпроси като икономически растеж, инвестиции,
отключване на потенциала на малките и средни предприятия бизнеса, конкурентоспособността и иновативността на икономиката, да опрости и да изясни и прозрачна данъчна система, създаване на политически и социален климат в подкрепа на предприемачеството.
И накрая, той подчерта, че е поел ангажимент да подкрепя ECCE, за да постигне основната си цел непрекъснато засилва професията „Инженерен инженер“ в Европа. Инженерите, по-специално строителните инженери, допринасят много за околната среда свят, оформяйки средата, в която работим, живеем и се отпускаме и правим нашия свят по-добър и по-безопасно място за живеене. Резултатите от тяхната дейност остават с нас през десетилетия и
векове. Поради това строителните инженери са придобили статута си на обществено доверие професия. Микро, малки и средни предприятия, в които работят мнозинството европейски инженери, включително строителните инженери, са в основата на европейската икономика. Относно дали можем да увеличим Сектора на МСП, ако можем да освободим енергията, която сънува в нея, ако можем да създадем успешно политически и социален климат, насърчаващ и подкрепящ предприемачеството в нашите страните, от които зависи успехът на Европа. 


Нов управителен съвет на Европейския съвет на строителните инженери избран на 60-ото общо събрание на ECCE
инж. Димитър Начев бе избран за член на Управителния съвет на Европейския съвет на строителните инженери ECCE 

Общото събрание на Европейския съвет на строителните инженери
(ECCE) избра нов управителен съвет на ECCE.

 

Новия управителен съвет след това ще се състои от следните лица:

Wlodzimierz Szymczak,  Президент – Полша
Фернандо Бранко,  Непосредствен президент – Португалия
Масимо Мариани,  Вицепрезидент/избиран президент – Италия
Vija Geme,  Заместник-председател/ковчежник – Латвия
Горазд Хумар,  Член на управителен съвет – Словения
Димитър Начев, Член на управителен съвет – България
Хосе Франсиско Сае Рубио, Член на управителен съвет – Испания


International Conference
„Modern solutions in the bridges construction“
Sheraton Warsaw Hotel, Warsaw, Poland
Международна конференция
„Модерни решения в изграждането на мостове“
Sheraton Warsaw Hotel, Варшава, Полша

Международната конференция „Модерни решения в изграждането на мостове“ се проведе на 17 октомври 2014 г., 10:15 – 13:30 часа в хотел Sheraton Warsaw, Boleslawa Prusa 2, Варшава 00-493, Полша.

Конференцията беше организирана от ECCE и Полската камара на строителните инженери (PCCE),  тя беше организирана в рамките на 60-ото Общо събрание на ECCE, което се проведе на 17-18 октомври 2014 г. във Варшава, където беше домакин от PCCE.

Тук можете да намерите дневния ред на конференцията.

Галерия снимки от Международна конференция

 

Материали от конференцията: