62nd ECCE General Meeting
30 – 31 October 2015, Prague, Czech Republic

62 Общото събрание на ECCE – 30-та годишнина на ECCE се проведе на 30 – 31 октомври 2015 г. в Прага, Чехия, домакин бе Чешката камара на сертифицираните инженери и техници (CKAIT).

62-то Общо събрание на ECCE се състои от три части.

  • първият беше кратък работен семинар, който се проведе в петък, 30 октомври, в Университетския център за енергийно ефективни сгради (UCEEB), организиран от домакините
  • редовното общо събрание на ECCE
  • третата част беше честването на 150-годишнината на основаването на „Дружеството на архитектите и инженерите в Кралство Бохемия (СИА)“, което се проведе на 31 октомври във Витлеемската капела.

Председателят на ECCE Wlodzimierz Szymczak официално откри 62-вото общо събрание на ECCE, приветствайки всички участници и особено тези, които се присъединиха към нас отново: генералният директор и секретар на ICE, Ник Бавейсток и новия президент на WCCE Ing. Алфонсо Алберто Гонзалес Фернандес. В речта си той подчерта, че ще приключим успешо годината на 30-та годишнина на ECCE, но тази година ще бъде запомнена и с една много тъжна и неприятна причина, която е неочакванота кончина на нашия приятел и миналия президент на ECCE Василис Икономопулос. Минута на мълчание, като жест на уважение към наскоро починалия приятел.


University Centre for Energy Efficient Buildings (UCEEB
Университетския център за енергийно ефективни сгради (UCEEB) 

По време на първата част на Общото събрание на ECCE бе изнесена лекция от проф. Петър Хайек, ръководител на катедра „Изследователска програма Архитектура и строителство“ – Околна среда, за изследвания в Чешката република. Проф. Хайек, след лекцията, запозна аудиторията също така с UCEEB – описание  дейности. Имаше обиколка с екскурзовод в помещенията на UCEEB, в това число лабораториите, където хората имаха възможност да разберат по-добре концепцията на UCEEB и проектите, които се разработват.


62-то Общо събрание на ECCE

По време на втората част от срещата на ECCE от 50 делегати и поканени гости. Чертомир Ремец Председател на ECEC, Генерален секретар на ECEC Клаус Тюридел, Николай Кириухин, председател на Съюза на научните и инженерни асоциации на Украйна и Емилио Колон WCCE Past President. По време на срещата бе представена възпоменателна презентация за Василис Економопулос, президент на ECCE и се даде възможност приятели и колеги,  да кажат нещо Василис.

По време на Общото събрание на ECCE бяха обсъдени редица важни въпроси и бяха взети няколко важни решения относно стратегията и бъдещето на  ECCE. На първо място, актуализацията / промяната на нашия Устав беше финализирана и гласувана от Общо събрание.

Основните промени, които бяха въведени, засягат следните теми:

  • Откриване на индивидуално членство в ECCE (със статут, подобен на Associate Членството)
  • Въвеждане на ECCE Civil Engineering Card като членска карта на ECCE (картата е свързано с индивидуалното членство на ECCE)
  • Удължаване на мандата на Изпълнителния съвет от две години до три години след 2018 г.

Друга важна промяна за бъдещето на ECCE е свързана с прекратяването на постоянните комисии на ECCE по време на 63-то Общо събрание на ECCE, през март 2016 г.
Вместо да се съсредоточава върху постоянните комисии, ECCE ще направи това да се съсредоточи върху производството на твърдо и добро качество позиция Доклади, които ще отразяват позициите на ECCE и те ще бъдат изпратени в Брюксел.  По този начин ECCE ще увеличи своя видимост и нашата цел да повлияем на волята на органите на ЕС стават по-вероятни. Подробен документ относно тях промените и новите процедури за тръжната процедура  и изготвянето на становища по позицията на ECCE ще бъде публикувано в близко бъдеще.

Освен това бяха проведени важни дискусии за финансовите въпроси в ECCE (бюджет и бюджет) членски внос) и след тези първоначални дискусии ще бъдат предприети допълнителни стъпки за ECCE да се справи с новите обстоятелства.

Не на последно място, Трансатлантическото търговско-инвестиционно партньорство (TTIP) бяха обсъдени и доведени до знанието на членовете на ECCE.


Заседание на Управителния съвет на ECCE

 

no images were found


Честването на 150-годишнината на основаването на „Дружеството на архитектите и инженерите в Кралство Бохемия (СИА)“, което се проведе на 31 октомври във Витлеемската капела.

В събота следобед всички участници присъстваха на 150-та годишнина на „Дружеството на архитектите и инженерите в Кралство Бохемия (СИА)“ Преди церемониалното откриване на събитието, можеше да се разгледа изложба на архитектите и инженеритеза на СИА през последните 150 години . Обявени бяха резултатите от проучването на ТОП ТЕН личности в строителството и архитектурата за периода 1865 – 2015 г. Също така, асоциация „Дървото на живота“, работеща в областта на строителството и архитектура, която работи между 1865 – 2015 г. в Чешката република беше представен на публично.

Тази празнична среща беше организирана в сътрудничество с ръководството на Чехия Технически университет в Прага. Събитието беше придружен от поканени лидери на правителството, местни власти, професионални сдружения и професионални училища, архитекти, дизайнери, строителни предприемачи и производители на сгради материали. В края на срещата има прием беше организирана за всички участници.

no images were found