Passing away of our ECCE Past President Vassilis Economopoulos

Щастлив съм, че на мен се падна честта да присъствам на погребението на Василис. Той заслужаваше това. Преживе направи всичко за нас, за българските строителни инженери и за камарата. Даде ни увереност, че имаме приятел, на който винаги можем да разчитаме за съвет и помощ. Беше много отдаде за нещата които вършеше, етусиазираше се и за това имаше успех. Направи много за ЕССЕ и за инженерната общност в Европа. Комуникативен и контактен той винаги търсеше нови приятелство и това способстваше за разширяване на ЕССЕ семейството. Беше винаги информиран за хубавите и лошите неща които става в Брюксел с нашата професия и ги споделяше публично с нас. Бог да го прости. 
Димитър Начев
Надгробно слово произнесено от инж. Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на строителните инженери, на погребението на Василис Економопулос в църквата на First Cemetery of Athens на 17.10.2015. 

 

 †

Dear Anna, Dear Panos and Babis,

Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the ECCE President Wlodzimierz Szymczak, ECCE Executive Board and our ECCE family, please accept our sincere condolences for the sudden loss of our friend and colleague Vassilis Economopoulos. The news of Vassilis’s death came as a shock and filled our hearts with the deepest sense of sorrow.

As you know Vassilis has been one of the first persons that joined “ECCE family” as he used to say. He was a lively spirit full of energy and passion, a very active Professional Civil Engineer who has held important positions in European, in National and International Organizations.

Vassilis Economopoulos since 1987 was working for ECCE, possessing many leading positions like Standing Committee Chairman, Member of ExBo, Vice- President/ Honorary Treasurer, President and Past President in ECCE.

Vassilis Economopoulos has been a pillar of European and World Engineering and a mentor of many of us with his great knowledge and experience in promoting Civil Engineering Profession and Education and good engineering practices both on national and international level, with his friendship and gentle & diplomatic leadership.

He has been a group leader, highly committed, and career minded in both European Engineering Profession and Worldwide Engineering.

But above all Vassilis was a real friend and he will be grately missed by all of us.

May his gentle soul rest in peace.
Василис Икономопулос

Миналия октомври, президентът на ECCE, Василис Икономопулос, почина в Атина, Гърция. Ентусиазиран и всеотдаен към най-високите професионални стандарти на инженерната професия и ефективно ангажиран към обществото, той остави не само в Гърция, но и по света. Той е беше учител, наставник, професор, колега, но най-вече приятел. Влияещ и променящ се, във всяка  инициатива, в която той участва.

Настоящият председател на Постоянния комитет за асоциирано членство на ECCE, неговият ангажимент към ECCE е пълен от създаването му през 1985 г., носещ председателството на ECCE през периода 2008-2010 г. Той е заемал всички свои различни длъжности и е член на Управителния съвет на ECCE непрекъснато от 1995 г. насам.

Кариерата му в професионалните камари е широка и има няколко офиса в много и разнообразни организации. Той е специален съветник на президента на WFEO, съквартирант на WCCE, член на гръцката делегация в FEANI, председател на Асоциацията на строителните инженери на Гърция (ACEG) и вицепрезидент на Pan Hellenic General Assembly of the Greek Technical Chamber (TCG) ). Той също така е избран за председател на Комитета по икономика на транспорта на Международната асоциация за обществен транспорт (UITP) и член на неговия съвет за политика.

Строителен инженер, завършил Националния технически университет в Атина, е работил като самостоятелен професионалист с лиценз от Техническата камара на Гърция (TCG). Освен това е завършил отдел „Право и публична администрация“ на Националния университет в Атина.

Професионалната му кариера се развива като независим консултант по транспорт и водоснабдяване. За периода 2001-2007 г. е назначен за главен изпълнителен директор и по-късно за генерален директор на Атинската оперативна компания Атина и е участвал в Административните съвети на публичните дружества в строителния и проектантския сектор. Той е назначен и за командир на заместник-председател на Европейския парламент Антонио Тракателис (2004-2007 г.), губернатор на пенсионен фонд и президент на общинска водна компания.

Ние се молим заедно с вдовицата Анна и синовете му Панос и Бабис за непоправимата загуба.