4th High Level Tripartite Forum on Construction
14th April 2016, Brussels

Strategic Forum on Construction

На 14 април 2016 г. в Брюксел се проведе четвъртата среща на Тристранния стратегически форум на високо равнище. Срещата беше председателствана от г-н Antti Peltomäki, заместник-генерален директор на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

Въведение и цели на срещата

На 4 та среща на тристранния стратегически форум на високо равнище за Строителството 2020 г. беше направен преглед на изпълнението на плана за действие „Строителство 2020“, за да се установи къде е постигнат напредък и къде са необходими допълнителни усилия. Също така, с оглед на предложения междинен преглед през 2017 г., беше подходящ момент да се разгледа предварително бъдещата ориентация и евентуалното преразглеждане на плана за действие.

Освен това срещата имаше за цел да подпомогне подготовката на  предстоящата  конференция на министрите по строителството, която Европейската комисия ще организира със словашкото председателство, което ще се проведе в Братислава на 15-16 септември 2016 г. По този начин срещата предостави възможност за Форумът да идентифицира и подчертае събитията и въпросите, които могат да бъдат „донесени до масата“ по време на Конференцията на министрите.

Конференцията на министрите ще бъде организирана около две основни теми, които са отразени и в дневния ред на форума. Първата разглежда взаимовръзките на строителния сектор в широкия обхват на междусекторните политически инициативи на равнище ЕС. Вторият се фокусира върху укрепването на бизнес средата за строителството, за да се подкрепят подобренията в производителността и да се повиши конкурентоспособността на сектора.

Meeting Agenda

Презентациите от срещата, както и заключенията на докладчиците по основните обсъждани теми, могат да бъдат намерени на следните линкове:

PRESENTATION 1 – Improving the image of the construction sector, Mrs Sarah McMonagle, Federation of Master Builders (UK)

PRESENTATION 2 – Innovation to improve performance, quality and safety in construction, Mr Paul Duphil, Secretary General, OPPBTP (FR)

PRESENTATION 3 – Smart regulation and administration, synergies among cross-policies initiatives, Mr Peter van Veen, Director ‘construction’, Ministry of Internal Affairs (NL) tbc

PRESENTATION 4 – Modernisation of public procurement and good governance, Mr Matti Mannonen: Managing Director, Finnish Association of Consulting Firms SKOL (FIN)

Reporting on the main discussion points, Mr. Jan Maarten De Vet, Ecorys Brussels