64th ECCE General Meeting
21 – 22 October 2016, Athens, Greece

64-ото общо събрание на ECCE се проведе на 20-22 октомври 2016 г. в Атина, Гърция, домакин беше Асоциацията на строителните инженери в Гърция и Техническата камара на Гърция.

В четвъртък, 20 октомври, Техническата камара на Гърция (TCG) в сътрудничество с Асоциацията на строителните инженери в Гърция (ACEG) и Европейския съвет на строителните инженери (ECCE) организира кръгла маса, озаглавена „Изграждане на бъдещето: Пътят към просперитета е винаги в процес на изграждане „.


Кръглата маса
Building the future:  The road to prosperity is always under construction

Изграждане на бъдещето: Пътят към просперитета е винаги в процес на изграждане

В началото на общо събрание на ECCE бе отдадена специален почит към починалият приятел и президент на ECCE Василис Икономопулос. През октомври се навърши годишнина на смъртта му. Анна Паподопулу, вдовицата на Василис, ни почете с присъствието си и получи почетен плакет.


Едно важно събитие на 64-тото Общо събрание на ECCE беше представянето на книгата „30 години история на ECCE“. Подготовка на книга за историята на Европейския съвет на строителни инженери продълже няколко. 30-годишнината от ECCE, която се отбелязва миналата година и бе белязан от тъжното и нещастно събитие – кончината на Василис Икономопулос, който беше събрал материалите и снимките, натрупани през годините и обобщаващи историята на тази организация. Основният автор на тази книга е почетен президент на ECCE Yrjo Matikainen и участващи автори ECCE минали президенти Фернандо Бранко и  Василис Икономопулос. Също така, Горазд Humar и Wlodzimierz Szymczak допринесоха за съдържанието.


По време на 64-тото Общо събрание на ECCE семейството ECCE бе увеличено с още един член. Австрийската федерална камара на архитектите и консултантите по строително инженерство (bAIK) беше единодушно приета за пълноправен член на ECCE. Това стана в присъствието на Klaus Thurried, който е председател на секция Инженери на БАИК.

64-ото общо събрание на ECCE беше успешно и ефективно за вътрешните работи на ECCE.  Бяха проведени значителни дискусии и бяха взети решения по важни въпроси като финансите на ECCE, позиционните документи на ECCE, подхода на ECCE към общата програма Проекти за принципите на обучението за инженери. Обсъдено бе и продължаването на новата стратегия на ECCE, която беше представена преди година от президента на ECCE.


64-ото общо събрание на ECCE избра нов управителен съвет на Европейския съвет на строителните инженери ECCE

инж. Димитър Начев бе избран за Вице Президент / Кофчежник на Европейския съвет на строителните инженери ECCE 

New ECCE ExBo 2016-2018. From left to right: General Secretary Maria Karanasiou, President Massimo Mariani, ExBo Member Jose Francisco Saez Rubio, Immediate Past President Wlodzimierz Szymczak, ExBo Member Andres Piirsalu, Vice President / President Elect Aris Chatzidakis, Vice President / Treasurer Dimitar Natchev, ExBo Member Iuri Svanidze

Съставът на новия управителен съвет се състои от следните лица:

Massimo Mariani                           President                                         Italy
Wlodzimierz Szymczak                 Immediate Past President              Poland
Aris Chatzidakis                             Vice President / President Elect    Greece
Dimitar Natchev                            Vice President / Treasurer             Bulgaria
Andres Piirsalu                              Executive Board Member              Estonia
Jose Francisco Saez Rubio          Executive Board Member              Spain
Iuri Svanidze                                  Executive Board Member              Georgia

Новият президент на ECCE, проф. Масимо Мариани (Consiglio Nazionale degli Ingegneri d’Italia), в своята встъпителна реч заяви: 
Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) е и винаги ще бъде за напредъка на инженерното мислене и приложението му към местните реалности, които надхвърлят административните или политическите граници на страната. ECCE не само представя случаите на съвременни граждански и
строителни инженери на европейската сцена; тя допринася за подтикването на тяхното мислене като инженери.
Чрез приравняване на инженерните решения към валоризация на прилежащите научни и хуманистични принципи за емпирично моделиране, тя отваря връзки с други човешки и технологични дисциплини и професионални практики. Оттук и необходимостта да се започне реформиране на ECCE и освен това да се промени позицията на Съвета спрямо други инженерни и неинженерни асоциации, които споделят нашето транснационално и културно наследство „.

Въпреки че, икономическата криза силно наказа нашата професия по гражданско строителство в цяла Европа, ние трябва да се движим с времето и да променим нашата професия от национална към международна. Това ще се осъществи и в същото време трябва да преследваме най-висшето научно
подготовка, всеобхватно хуманистично образование и да може да характеризира нашата професия исторически ние трябва да адаптираме нашата работа и знания към нуждите на нашите време и да владеят най-развитите оперативни техники и методи.

ECCE следва да продължи да определя високи нива на професионални компетенции на гражданските инженери; Професионалния код ECCE е средство за поддържане на качеството на доставката професионални дейности, нещо  което трябва да насърчаваме  решително.


Почетен плакет за инж. Димитър Начев 

За заслуги към гръцките строителни инженери и за изграждане на взаимоотношенията на организационно ниво, за множеството организира събития и за помощта при защита на ценовия правилник пред гръцкото правителство, инж. Димитър Начев бе награден с почетния плакет на  Асоциацията на строителните инженери в Гърция (ACEG). Признанието бе връчено от президента Dr. Vassilis Bardakis.


Заседания на Управителния съвет на ECCE

На 19 октомври 2016 бе проведено заседания на Управителния съвет на ECCE.