Common Training Principles for Engineers
Review of Stakeholder Workshop #2

organized by ECEC, 27 of October 2016, Vienna

Общите принципи на обучение за инженерите
Преглед на семинара на заинтересованите страни # 2
организиран от ECEC, 27 октомври 2016 г. във Виена

Страстни дискусии за основите на инженерното образование в Европа в „Haus der Ingenieure“ във Виена.

На 27 октомври в „Haus der Ingenieure“ във Виена се проведе последната конференция на заинтересованите страни по CTP за инженери.

ECCE участва в този проект като партньор на ECEC. Повече от 60 европейски експерти от министерства и инженерни организации обсъдиха основните противоречия по отношение на преработеното проекто предложение. Дискусионните теми бяха например. възможността за компенсиране на академичното образование, потенциалните трудности в държави с нерегламентирана сертификация, потенциалните трудности по отношение на изискването за сертифициране по произход в страната и възможността да се основава система за признаване на две нива върху общ обхват на разрешението.

В средата на септември проектният екип на CTP изпрати проекто предложението и доклада за проучване за консултации с компетентните органи на инженерната професия и над сто национални и европейски инженерни организации и получи много обратна връзка. Резултатите от работната среща се анализират понастоящем, а екипът по проекта ECEC ще представи окончателен доклад със своите „препоръки за по-нататъшни стъпки по отношение на CTP за инженери през ноември / декември 2016 г.“

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ на Европейската комисия е договорила разработването на предложения за общи принципи за обучение на инженери  с ECEC (Европейски съвет на инженерните камари) в шестмесечен проект (април-октомври 2016 г. ), обхващащи всички държави от ЕИП.
Концепцията за CTP беше въведена с Директива 2013/55 / ​​ЕС (за изменение на Директива 2005/36 / ЕО) относно признаването на професионални квалификации. Този проект цели да предостави възможност за разширяване на механизма за автоматично признаване на нови професии въз основа на общоприети принципи за обучение, които могат да приемат формата на обща рамка за обучение (член 49а) или на общ тест за обучение (член 49б). Целта е да се позволи на повече професионалисти да се движат в държавите-членки чрез разширяване на обхвата на квалификациите, подлежащи на автоматично признаване. Проектът беше разработен въз основа на снимка изследване на състоянието, направено в държавите-членки, в консултация със съответните заинтересовани страни – пет професионални групи: Строителни и екологични инженери, Механични и индустриални инженери, Електротехнически инженери, Минни инженери и геодезисти.

Подробно беше представен и обсъден преработеният проект на предложение за CTP, заедно с обратната информация от страна на заинтересованите страни.
Бяха организирани дискусионни групи с участието на няколко представители на националните инженерни организации от Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Словения, България, ENAEE ….От България присъстваха инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова.
Председател на Катедра „Качество и акредитация“, проф. Jolly (Франция ) заместник-председател на CTI, присъства на конференцията и скоро ще представи пълния доклад на SEFI BOD. Досега членовете на Съвета на директорите на SEFI поставят под съмнение тази инициатива и чакат нейните резултати, преди да вземат окончателно становище.

 

Тук можете да намерите окончателния вариант на:

Common Training Principles for Engineers