Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183
3rd  European Engineers Day
5 October 2017, Vienna, Austria   

3rd European Engineers Day
„Concerns about Engineering Excellence“
„Загрижеността за отличното инженерство“

5 October 2017, Haus der Ingenieure, Eschenbachgasse 9, 1040 Vienna

„Трети европейски ден на инженерите“ беше събитие, организирано от европейските инженерни организации: Европейският съвет на инженерните камари (ECEC), Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI) и Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) заедно с Европейската мрежа за акредитация на инженерното образование (ENAEE). Тези организации представляват голямо разнообразие от европейски инженерни отрасли и голям брой европейски инженери.

Какво е „инженерното съвършенство“?
Нуждае ли се от ЕС?
Ще бъде ли в наличност в бъдеще?
Какви са насърченията и пречките за неговото възникване?

Около 150 участници от цяла Европа обсъдиха тези въпрос на третия ден на европейските инженери във Виена на 5 октомври 2017 г.

Приносът на инженерите е видим във всеки аспект на човешкия живот: Чрез все по-сложни изобретения, техники и оборудване инженерите подобряват и безвъзвратно промени обществото и светът който ни заобикаля.

Европейското общество в момента е изправено пред огромни предизвикателства.  Цифровизацията на работната среда се развива с огромна скорост и ще промени чувствително обществените практики.
Миграционните движения, както и бързо застаряване населението изискват нови решения и по отношение на застрояването среда за обитаване.
Европа е предразположена към природни бедствия – земетресения, наводнения и лавини.

Справянето с тези и други обществени промени до голяма степен, зависи от прилагането на инженерни решения. Преодоляване на предизвикателствата на днешното обществено развитие до голяма степен, зависи от наличието на отлично подготвени инженерни кадри, притежаващи компетенции и умения.

На „3-ият европейски ден на инженерите“ се анализираха съществуващите
разработки и подходи, които могат или да подобрят, или да възпрепятстват инженерни постижения. Чухме експертни мнения, примери за най-добри практики, но и критичен диалог и критики към някой секторни европейски политики.

Speeches and Presentations:

Brochure of the event:
Download Brochure – 3rd European Engineers Day 2017