65th ECCE General Meeting
2 – 3 June 2017, Antalya, Turkey
65-тото Общото Събрание на ECCE

65-тото Общото Събрание на ECCE се проведе на 2 ри – 3 юни 2017 г., в Анталия, Турция, домакин бе Турска камара на строителните инженери (TCCE). 

Встъпителните речи бяха направени от председателя на TCCE Cemal Gökçe, ECCE  национален делегат prof. Tankut, Турция и  изпълняващият  длъжността председател на ECCE Wlodzimierz Szymzcak.

Сред официалните гости бяха президентът на TCCE Cemal Gökçe, генерален секретар на TCCE Hüseyin Kaya, ковчежникът на TCCE Cem Oğuz, почетния вицепрезидент на ECCE Hermann Sturm и Генералният секретар на EAMC Никола Монда.

По време на откриването инж. Димитър Начев, от името на българските делегати, поднесе подарък на  президентът на TCCE Cemal Gökçe, книгата „Османското наследство по българските земи“ и снимки от първата им среща през септември 2008 г. когато бе установен контакт с Камара на строителните инженерите на Турция, регионална колегия Истанбул, както и снимка от 4-тия Симпозиум „Сеизмичната опасност в Истанбул” на 15 и 16 май 2009 г. в Техническия университет на Истанбул в който участваха на около 70  проектанти и експерти в областта на сеизмичното осигуряване на сгради. При откриване на симпозиума бе подписано официално споразумение за сътрудничество между КИИП София-град и Турската камара на строителните инженери – Истанбул.
Националният делегат prof. Tankut, Турция също получи подарък за участието му в Първи и Втория «Балкански семинар по сеизмично инженерство» през 2009 и 2011 г. в София.

По време на 65-ото Общо събрание на ECCE Азербайджанската асоциация  „Подкрепа за професионалното развитие на строителните инженери “ (ACE) се присъедини към ECCE като асоцииран член за две години.

На срещата беше представена докладът за дейността на ECCE от октомври 2016 г. В Общото събрание бяха представени и обсъдени Работните позиции на ECCE на тема „Инфраструктура и управление на водите“ и „Практики за подходящо регулиране на  на строителното инженерство в Европа „.

По време на 65-ото Общо събрание на ECCE официално бе обявено събитие от 3 Европейски ден на инженерите, организиран съвместно от ECCE, ECEC и FEANI. Също така, Председателят на ECCE уведоми Общото събрание, че Година 2018 ще да бъде обявен за „Европейската година на Строителните  инженери „. Тази инициатива ще бъде изпълнявана от ECCE в сътрудничество с него членовете му и WCCE.

Грузинското общество на строителните инженери представени идеятя си за създаването на  Международен център по сеизмично инженерство“ (SEIC) „в Грузия. Тази инициатива бе подкрепена от членовете на ECCE.

Беше представено споразумение за партньорство между ЮНЕСКО и Световния Съвет на Строителните Инженери (WCCE) от Изпълнителен директор на WCCE Jose Francisco Saez Rubio.

Вицепрезидента на ECCE Димитър Начев представи за одобрението бюджета на ECCE за годината, приключваща на 31 декември 2016 г и информира за финансовото състояние на ECCE до май 2017 г.

Общо събрание реши, 66-то Общо събрание на ECCE през октомври 2017 г. да се проведе във Виена, организирано от Австрийската федерална камара на архитектите и консултантите (bAIK), едновременно с третия ден на европейските инженери.

Европейският съвет на строителните инженери благодари на Турска камара на строителните инженери (TCCE) за успешната организация и изключителното гостоприемство.


Заседания на Управителния съвет на ECCE

На 1 юни бе проведено заседания на Управителния съвет на ECCE.