66th ECCE General Meeting
4 October 2017, Vienna, Austria

66-ото общо събрание на ECCE се проведе на 4 и 6 октомври 2017 г. във Виена, Австрия в прекрасната сграда „Haus der Ingenieure“ и бе организиран от Federal Chamber of Architects and Chartered Engineering Consultants / Section for Chartered Engineering Consultats / Federal Expert Group for Civil Engineering.

Тазгодишната есенна среща на ECCE беше организирана в съвместно с Третия ден на европейските инженери, който се проведе в четвъртък, 5 октомври.

Галерия снимки от

 

Управителен съвет на ECCE
ECCE ExBo през последните няколко месеца се занима със следните основни теми:
– Предложения за позицията на ECCE
– Финанси и финансови правила на ECCE
– Организиране на 3ти Европейски ден на инженерите
– 2018 г. Европейската година на строителните инженери
– Бъдещи Общи Събрания на ECCE
– Вътрешни въпроси на ECCE

Финансови правила на ECCE
ECCE Вице президент и кофчежник  Димитър Начев състави и предостави на ECCE ExBo проектопредложение за финансовите правила на ECCE.
Тези правила са вътрешни процедурни правила и имат за цел да осигурят по-ефективно, точно и прозрачно функциониране на ECCE ExBo.
ECCE ExBo постигна съгласие по окончателния вариант на документа, който е беше разпространен до членовете на ECCE и бе предложен за обсъждане в дневния ред ECCE GAM.

WORKSHOP
REFORMING PROFESSIONAL SERVICES 11 July 2017, Brussels

Вицепрезидентът  ECCE Aris Chatzidakis присъства на семинара „Реформиране на професионалните услуги“, който се проведе на 11 юли 2017 г. в Брюксел, в Отдела по политики.

Семинара за „Реформиране на професионалните услуги“ бе организиран от комисия IMCO и  беше председателстван от евродепутата Никола Данти. Два експертни панела бяха съсредоточени върху икономическите ефекти от регулирането на професионалните услуги и препоръките за експертите изготвящи политики.
Панелите бяха последвани от кръгла маса с експерти от бранша.

Евродепутатът Никола Данти наскоро беше назначен за докладчик на Европейския парламент по въпроси за регулираните професии в отговор на съобщението на Комисията относно препоръки за реформата на регулиране в професионалните услуги. Commission Communication on reform recommendations for regulation in professional services.

Кабинетът на евродепутата Danti се свърза с ECCE, като предложи среща с евродепутата Danti, за да обмяна на идей и да обсъдим нашето мнение по горепосочения въпрос. ECCE покани ECEC да присъства на съвместна среща с евродепутата Danti в същия ден от сесията.

Ефективното сътрудничество между ECCE и ECEC доведе до общо изявление относно „Подходяща регулация на мобилноста на  професия на (строителния) инженер в Европа“, която беше представена на евродепутата Danti. За съжаление, поради известно забавяне на семинара и много натоварения график на Danti срещата беше анулирана.

Становището ни беше изпратено и ние очакваме по нататъчно развития.

Тук може да прочетете документа:

Appropriate regulation for a mobile (civil) engineering profession in Europe
ECCE_ECEC_common_statement_Danti-meeting

Common Statement of the European Council of Civil Engineers (ECCE) and the European Council of Engineers Chambers (ECEC) 2017