2018 International Conference „Civil Engineering and Cultural Heritage“
31 May – 2 June 2018, Tallinn, Estonia

На конференцията беше споделен опита на нашите колеги при реновиране и трансформация на сгради представляващи недвижими културни паметници. В град Талин е впечатляваща грижата за сградния фонд, имащ историческо значение. Не може да не отбележим и колко са облагодеталствани строителните инженери от липса на земетресения в тази част на света.

Презентации:  

 

Галерия снимки от конференцията и Талин

Старият град в Талин е включен в Списъка на Юнеско с паметници за световно културно наследство.