15th anniversary of the founding the Serbian Chamber of Engineer
„Day of the Engineer Chamber of Serbia“
14 June 2018, Legacy of Petar Lubarda, Belgrad

По повод на 15-годишнината от основаването си, Сръбската Камара на Инженерите официално отбеляза „Деня на инженера“, на 14 юни 2018 г. в сградата „Наследството на Петър Lubarda“ в Белград. Сред многобройните официални лица бяха проф. д-р Миле Димитровски и Раде Лазаревски, президент и вицепрезидент на Камарата на дипломираните архитекти и инженери от Македония, Георги Кордов, председател КИИП София-град,  Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на Строителните Инженери, Мария Стефанова, генерален секретар КИИП София-град, Стефан Кинарев, бивш председател КИИП, Борис Остоич и Бисерка Вуйович, президент и корпоративен секретар на Камарата на инженерите на Черна гора, Борис Vranešević, заместник-председател на хърватската Камарата на електротехниката инженери, проф Небойша Бойович, декан на Факултета по транспортно в Белград, Саня Циплич Катедра Строителство, директори на фирми и предприятия за обществени услуги, членове на Асамблеята, Съвета на директорите, надзорния съвет и на изпълнителния комитет на Камарата и други изтъкнати гости.

Гостите бяха посрещнати Латинка Обрадович, заместник-председател на Управителния съвет на Сръбската Камарата на Инженерите. В словото си, тя разказа за текущата работа на Камарата и постигнатите резултати през последните 15 години. Бе подчертано участието на Камарата в проекти с национално значение, чрез участието на професионални екипи от инженери, както и разпределяне на значителни финансови ресурси. В речта си, тя каза, че след една година на блокиране, Камарата продължава да изпълнява делегираните и лицензионни задачи.

Заместник-председател на Европейския съвет от инженерните камари и член на Управителния съвет на Камарата, проф. Д-р Драгослав Šumarac, подчерта важността на международното сътрудничество с всички инженерни камари в региона и с международни организации като Европейския съвет на инженерите камара, Европейския съвет на строителните инженери и Световната федерация на инженерните организации.

инж. Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на Строителните Инженери, поздрави от името на ЕССЕ и от името на строителните инженери в България събранието и връчи иконата на Св. Св. Кирил и Методи, като припомни успешното многогодишно сътрудничество.

Състоя се и церемонията по връчване на годишните награди на Сръбската камара на инженерите.

След церемонията по награждаването се проведе мини концерт Вяра Adzic, сопран, придружен от Миливое Veljic и коктейл.

Празникът завърши в Белградския ресторант „Графикер“.