Съвместен манифест за цифровизация в строителната индустрия

SMARTER CONSTRUCTION,
STRONGER ECONOMY,
INCLUSIVE SOCIETY:

 

 

 

 

 

THE EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY MANIFESTO FOR  DIGITALISATION

Съвместен манифест за цифровизация в строителната индустрия

ECCE обедини усилията си с други големи европейски асоциации в строителния бранш, за да публикува манифеста на Европейската строителна индустрия за цифровизация. Манифестът призовава за силно политическо лидерство от страна на ЕС, подходяща регулаторна рамка за политиката в областта на данните и насочване на бюджета към цифрови умения, научноизследователска и развойна дейност и инфраструктура за информационни технологии.

Този проект беше предложен на Управителния съвет на ЕССЕ за обсъждане и ратификация. Инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова изготвиха коментарии по  формата и съдържанието. Специфични промени бяха направени в съответствие с коментарите и бяха отразени в окончателния проект на участниците от ECF.  /април 2018 г./

Манифест за цифровизацията в строителната индустрия

По-интелигентно строителство, по-силна икономика, приобщаващо общество

Строителната индустрия е жизненоважна за икономиката на ЕС и нейните продукти оказват значително влияние върху начина на живот и благосъстоянието на гражданите. Здравето на Строителната индустрията е като барометър за икономически просперитет.

Цифровизацията ще подобри не само процесите и ефективността по време на цялата верига от дейности, но и живота ни като жители, пътуващи и работници.

FIEC обедини усилията си с други големи европейски асоциации в строителната индустрия и изготви европейския манифест за цифровизация на строителната индустрия. Манифестът призовава за силно политическо лидерство от ЕС, подходяща регулаторна рамка относно политиката в областта на данните и фокусиране на бюджета върху цифровите умения, научноизследователската и развойната дейност и информационната инфраструктура. Съвместният манифест показва нашия ангажимент към това партньорство, който трябва да представлява цялата верига от дейности.

Цифризация, важна за целите на политиката на ЕС

Цифровизацията не само ще помогне на индустрията да увеличи производителността и да подобри качеството на сградите, но ще се подобрят условията за безопасност и условия на труд. Тя също така може да помогне на сектора да отговори предизвикателствата, като работни места, енергийна ефективност, кръгова икономика и др.

Цифровизацията на строителния сектор трябва да бъде един от основните приоритети на Политическия дневен ред на ЕС. Други индустрии вече са се възползвали от подкрепата на ЕС и ние призоваваме политиците да застанат зад строителната индустрия и да работят с нас на нашата пътна карта.

Европейската строителна индустрия е за по-разумно строителство, по-силна икономика и за приобщаващо общество, признаващо различията и гарантиращо човешкото достойнство, сигурност и права на другите.  

Манифест за цифровизация можете да намерите тук.

Manifesto_on Digitalisation