Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
ОТКРИХА В УАСГ

На 21 май 2019 г се откри Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ). Създаден е с финансова подкрепа на МОН в структурата на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).3

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев при откриването на Националия център по сеизмично инженерство инж. Валентин Йовев каза: „Министерството на регионалното развитие и благоустройството утвърди Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в страната и има за задача да извърши картографиране на този сеизмичен риск.“ След приключване на процеса участниците в инвестиционния процес при проектиране и изпълнение на строителството ще разполакат със специализирана геопространствена информация.

 „Сеизмичният риск е нещо, което може да се управлява от хората и е важно за живота на хората“, каза още инженер Йовев. 

1

инж. Димитър Начев, Вици президент на Eвропейският Съвет на Строителните Инженери

Ръководството на Университета и НЦСИ бяха поздравени от инж. Димитър Начев, Вици президент на Eвропейският Съвет на Строителните Инженери: „Отдавна очаквахме това да се случи. Съседните държави  отидоха значително напред в тази дейност, някой от тях принудени от случилите се земетрасения в страните им. Поздравления за начинанието и очакваме центърът да се развие успешно. Обръщам се към представителя на държавата, очакваме финансова подкрепа, защото Националия център по сеизмично инженерство ще работи в полза на държавата и нейните граждани.”

Националия център по сеизмично инженерство (НЦСИ) ще има следната
Мисия: да се развие като национално значим институт, призван да осъществява комплекс от научноизследователски, творческо-проектантски, експертни и образователни дейности за намаляване на сеизмичния риск у нас.
Цел: разширяване, обогатяване и модернизиране на националния ресурс от теоретични познания и практически опит в областта на сеизмичното инженерство и ефективното им прилагане във всички сфери на българския строителен сектор – строителство на сгради, комуникационна и инженерна инфраструктура, поддръжка на обекти с хидротехнически и енергийни функции, опазване и социализация на културно наследство и пр.
Стартиращи дейности: утвърждаването на Центъра: сформиран е опитен и подготвен преподавателски и изследователски екип, стартира поетапното изграждане на материалната база, постепенно беше окомплектована мобилна лаборатория с експериментално оборудване, изпълняват се научно-изследователски, експертни и образователни задачи.

Предвижда се в центъра да се изготвят и експертизи и предписания, свързани с оценка на техническото състояние и сеизмичната осигуреност на сгради, съоръжения и земна основа.