The International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, the ISRBT2019 will take place in Salonica, 7-9 November
“New Technologies in Road Asset Management” 

School of Civil Engineering, of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)
Highway Engineering Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

Строителен факултет на Аристотелския университет в Солун (AUTh)
Инженерната лаборатория за магистрали на Аристотелския университет в Солун (AUTh)

организират

Международният семинар по пътища, мостове и тунели, ISRBT2019 , Солун, 7-9 ноември.

Той ще се състои от три ежедневни сесии:

7 ноември: Пътища
8 ноември: Мостове
9 ноември: Геотехника и тунели

Семинарът ще бъде предшестван от интро-семинар на 6 ноември, следобед. Intro-Workshop ще бъде безплатен. Темата на интро-семинара е: „Управление и надзор на проектите за транспортна инфраструктура“
 
Обхват и цели
Строителен факултет на Аристотелския университет в Солун ще организира Международен образователен семинар по пътища, мостове и тунели, ISRBT2019, в Солун, през ноември 2019 г.
Това ще бъде четвъртият семинар от този вид, след ISRBT2016, ISRBT2017 и ISRBT2018.
Международният семинар събира всяка година 100 учени, инженери, геолози и природозащитници от европейски и страни от Близкия Изток.

Изтъкнати лектори на Четвъртия международен семинар по пътища, мостове и тунели ще разгледат практическите аспекти на проектирането, строителството и управлението, като целят най-вече да просветят приложената част от инженерното ноу-хау, полезно за професионалисти с международна перспектива.
Доминиращата тема на четвъртия ISRBT е „Нови технологии в управлението на пътни имущества“, въвеждайки авангардни технологични инструменти, приложими за изграждането, мониторинга, поддръжката и експлоатацията на пътищата и пътните активи.

Четвъртият ISRBT ще се състои от три ежедневни сесии, 7-ми ноември: Пътища, 8-ми ноември: Мостове, 9-ти ноември: Геотехника и тунели (и безплатен интро-семинар на 6 ноември).

Семинарът е адресиран до строителни инженери и проектанти, оператори и изпълнители на магистрали, геотехнически и мостови инженери, геолози и еколози.

Семинарът ще бъде предшестван от интро-семинар на 6 ноември, следобед. Intro-Workshop ще бъде безплатен. Темата на интро-семинара е: „Управление и надзор на проектите за транспортна инфраструктура“.

Инженерни теми
ISRBT2019 ще се занимава с важни инженерни теми:

Управление на стойността на магистрални проекти
Проекти за концесия на магистрали
Експлоатация в тунелите на магистралите
Методи за изграждане на мостове
Операции на магистрала
Тунелиране на метрото
Нови технологии в управлението на пътните активи

ISRBT2019 ще обхване и иновативните области на пътното инженерство:

Безопасност на движението и ITS на магистралите
Нови технологии в експлоатацията на магистрали
Приложение за ICT за магистрали
ITS за управление на трафика
Изменения на климата и устойчивост на пътната инфраструктура
Иновации в транспортната инфраструктура
Соларна консумация на енергия при експлоатация на магистрала

ISRBT2019 информационна листовка тук.

Програмата  можете да намерите тук.

Подробна информация можете да намерите на: http://isrbt.civil.auth.gr