БИС/ТК 101  Устойчиво строителство
BIS/TC 101    Sustainability of construction works

С любезното разрешение на авторите Ви предоставяме презентациите направени по време на открито заседание на Технически Комитет  101 „Устойчиво строителство” при Български институт за стандартизация на 19.11.2020, четвъртък, 15:30 часа, във виртуалния офис на КИИП София-град.

Презентация: С малки крачки към устойчиво строителство: Екологични декларации на продуктите. доц. д-р инж.Румяна Захариева – УАСГ(15 мин)

Презентация: „Необходимостта от интегриране на Структурно / Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“документ на Европейския съвет на строителните инженерии 2020 – инж. Димитър Начев 

Презентация: Шаблони за данни и конфигурируеми строителни обекти – обхват на стандарта prEN 17549-2, етап на работа, принос на ТК 101- инж. Станислав Дерменджиев – Кобилдер 

Презентация: Въвеждане на BIM във Великобритания – промяната и напредъка след 10 години – инж. Мария Стефанова – КИИП 

Презентация: Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровизацията на строителния сектор в Р България – инж. Николай Станков – Съветник на Министъра на МРРБ 

Чрез стандартите – винаги крачка напред