FORUM REAL  най-голямото изложение за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации в България.

ФОРУМ РЕАЛ   3-5 декември 2020 виртуално
недвижимите имоти, инвестициите, строителството и иновациите
ССИБ е партньор на събитието наред с още над 20 институции

виж  Програма              виж  Лектори   

 

 

Работна среща на партньорска организация Съюз на строителните инженери в България  –  Необходимостта от конструктивно/сеизмично преустройство на съществуващи сгради, успоредно с подобрения на енергийната ефективност. Новата тенденция е интелигентно финансиране за интелигентни сгради. Но сградата може да се нарече интелигентна само след като е безопасна, здрава и устойчива. Устойчив Конструктивен Дизайн (SSD). предписва и насърчава модернизиращи решения, които подобряват и двата елемента, както енергийната ефективност, така и конструктивно/сеизмично надграждане.

Можете да гледати видеозапис тук / активен 1 месец /

Строителната индустрия и сградният фонд: Дигитализацията на строителния сектор – нови услуги и регулации. Как иновативните цифрови решения ще позволяват на бранша да оптимизира дейността си и да увеличи прозрачността?

Потвърдилите участие в панела са: Георги Брашнаров- управител Nemetschek; инж. Йордан Николов-  председател на БАИС – партньорска организация; инж. Димитър Начев- председател Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ); Петър Копралев- Мениджър Бизнес Развитие Артстрой Груп; Ради Кърмазов, БИМ лидер Иво Петров – Архитекти.

Можете да гледати видеозапис тук / активен 1 месец /

Вземете своя безплатен билет от www.forum-real.com.

Посетете виртуалния щанд на Съюз на строителните инженери в България