Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings
Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради
16-19 Ноември 2020 г.

Съвместен Изследователски Център на Европейската комисия (JRC) 

От 16-19 Ноември 2020 г., екип от JRC ще представи работата по проекта. Работен език – английски.

Пилотният проект има за цел да определи решения, които едновременно могат да намалят сеизмичната уязвимост и да увеличат енергийната ефективност на съществуващите сгради, като по този начин повишат тяхната устойчивост на природни опасности и климатични промени, като същевременно ограничат въздействието им върху околната среда. Целта на семинара е да служи като платформа за създаване на осведоменост относно предизвикателствата и възможностите на проблема, да развие мрежа за обмен на информация между заинтересованите страни, да се съберат мнения за насочване на бъдещите действия по проекта и да се информират участниците за целта и потенциала на проекта. 

Workshop Agenda 

Изисква се предварителна регистрация.
Линк за  регистрация


JRC event ‘Seismic and energy retrofit of buildings’
European Commission’s 

20 October 2020, virtual meeting 

ECCE участва в събитието на Европейската комисия JRC „Сеизмична и енергийна модернизация на сгради“

Съвместният изследователски център на Европейската комисия организира събитието „Сеизмична и енергийна модернизация на сгради“ в рамките на 18-та Европейска седмица на регионите и градовете.

Това събитие представи пилотния проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“, който има за цел да подкрепи инициативи по „Зелената сделка“  Вълна за обновяване) и да направи регионите на ЕС безопасни и устойчиви.

Вицепрезидентът на ECCE Димитър Начев и членът на ECCE ExBo Платонас Стиляну представляваха Европейския съвет на строителните инженери в това събитие. Дневният ред на събитието на JRC може да бъде достъпен тук.

брошура на събитието

Очаквайте следващия месец следващата сесия.