Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings
Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради
16-19 Ноември 2020 г.

Съвместен Изследователски Център на Европейската комисия (JRC) 

От 16-19 Ноември 2020 г., екип от JRC ще представи работата по проекта. Работен език – английски.

Пилотният проект има за цел да определи решения, които едновременно могат да намалят сеизмичната уязвимост и да увеличат енергийната ефективност на съществуващите сгради, като по този начин повишат тяхната устойчивост на природни опасности и климатични промени, като същевременно ограничат въздействието им върху околната среда. Целта на семинара е да служи като платформа за създаване на осведоменост относно предизвикателствата и възможностите на проблема, да развие мрежа за обмен на информация между заинтересованите страни, да се съберат мнения за насочване на бъдещите действия по проекта и да се информират участниците за целта и потенциала на проекта. 

Workshop Agenda 

Изисква се предварителна регистрация.
Линк за  регистрация


Presentations

Pilot Project „Integrated techniques for seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings“
16 to 19 November 2020.


Overview of the pilot project

1. JRC_Tsionis, Dimova_Pilot Project.pdf


Overview of the Pilot Project and work in Actions 4 and 5

2. JRC_Gkatzogias_A4, 5 Work Progress.pdf


Previous/associated work: the SAFESUST project

3. JRC_Negro, Romano_Safesust.pdf


PILOT PROJECT Integrated Techniques for the Seismic Strengthening & Energy Efficiency of Existing Buildings

4. JRC_ Negro_A1 Work Progress.pdf


Action 2: Analysis of technologies for combined upgrading of existing buildings.

5. JRC_Bournas, Pohoryles_Intro, iRESIS+, A2 Work Progress.pdf


Action 3: Methodologies for assessing the combined effect of upgrading.

6. JRC_Romano, Negro_A3 Work Progress.pdf
JRC event ‘Seismic and energy retrofit of buildings’
European Commission’s 

20 October 2020, virtual meeting 

ECCE участва в събитието на Европейската комисия JRC „Сеизмична и енергийна модернизация на сгради“

Съвместният изследователски център на Европейската комисия организира събитието „Сеизмична и енергийна модернизация на сгради“ в рамките на 18-та Европейска седмица на регионите и градовете.

Това събитие представи пилотния проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“, който има за цел да подкрепи инициативи по „Зелената сделка“  Вълна за обновяване) и да направи регионите на ЕС безопасни и устойчиви.

Вицепрезидентът на ECCE Димитър Начев и членът на ECCE ExBo Платонас Стиляну представляваха Европейския съвет на строителните инженери в това събитие. Дневният ред на събитието на JRC може да бъде достъпен тук.

брошура на събитието

Очаквайте следващия месец следващата сесия.