FORUM REAL е най-голямата конференция за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации в България. 


Работната среща
на Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ)
на Форум Реал 2021 
03 ноември (сряда) от 14:40 до 15:40 ч. 

Тема за събитието: Дигитализация на строителния сектор

Потвърдилите участие в панела са: 

инж. Димитър Начев, Председател Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ);
инж. Стефан Кинарев, Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София-град;
инж. Петър Копралев, Вицепрезидент на Българска търговска камара, Сан Франциско, Калифорния;
инж. Мария Стефанова, Секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София-град;
инж. Благовест Кирилов, Народен представител в XLVI Народно събрание, Председател на управителния съвет на Българската асоциация на секторите софтуер и изнесени услуги;
доц. д-р арх. Боян Георгиев, УАСГ – Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата, Център за международна дейност и мобилност;
Очакваме потвърждение за участие в панела са: 
инж. Николай Станков, Председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, мандат 2016-2018;

Виж предложения за дискутиране
Дискусията има свободен характер

☻Какви са необходимите елементи за успешна дигитализация на строителния сектор☻Трансформирането на икономиката на ЕС в цифрова е основен приоритет☻Ползите от цифровизацията на строителния сектор☻Цифровите бази данни☻Политики за прилагани на стандартите в подкрепа на дигитализацията в сектора☻Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството☻Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор  – МРРБ☻Радикални предложения за промяна в законодателството в инвестиционния процес, който биха довели до по-лесната цифровизация☻Необходимо ли е повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила във връзка с дигитализацията на сектора☻ „Трудът може да бъде заменен с капитал”☻

Виж записа на дискусията


ЗАЛА ФОРУМ
Влиянието на сградната енергийна ефективност върху цената на имотите? 

Виж записа на дискусията


 

виж:       

Разумните интелигентни решения за енергийна ефективност в сградите се изплащат бързо


Свързани страници – 2020