ICOMOS

„European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage“.
new version 

ICOMOS публикува нова версия на „Европейските принципи за качество на финансираните от ЕС интервенции с потенциално въздействие върху културното наследство“. Тази нова версия е актуализирана въз основа на обратната връзка от партньори и заинтересовани страни. Този документ  предоставя насоки за принципите на качеството на  ангажирани с финансирани от ЕС интервенции, които биха могли да повлияят на културното наследство, главно изградено наследство и културни пейзажи.

Публикацията включва препоръки, както и набор от критерии за подбор в подкрепа на вземащите решения при оценка на качеството на проектите с потенциално въздействие върху културното наследство.

Първата версия на този документ стартира през 2019 г. благодарение на работата на експертна група, сформирана от ICOMOS, под мандата на Европейската комисия и в рамките на водещата Инициатива на ЕС за Европейската година на културното наследство 2018: разработване на стандарти за качество на проекти, финансирани от ЕС, които имат потенциал да окажат въздействие върху културното културно наследство. 

 

 

Свали от тук:

 „Европейските принципи за качество на финансираните от ЕС интервенции с потенциално въздействие върху културното наследство“