Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings: Pilot Project Workshop, 16–19 November 2020

Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради: Семинар за пилотни проекти, 16–19 ноември 2020 г.

 

Резюме:

Докладът обобщава работата, подготвена до момента в рамките на пилотния проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“, и представена по време на едноименния семинар на Съвместния изследователски център (JRC), който се проведе онлайн на 16–19 Ноември 2020 г.

Целта на междинния семинар беше да се подобри разбирането на заинтересованите страни относно критичните подобрения на енергийната ефективност и сеизмичната безопасност на застаряващите сгради и да се съберат отзиви за пилотния проект. Семинарът, разпределен в рамките на шест различни сесии, започна с участието на член на Европейския парламент, член на Европейския комитет на регионите, служители на Европейската комисия и представители на публичните власти и професионална асоциация.

Повече от 30 технически презентации бяха изнесени от членове на екипа на JRC Pilot Project и външни експерти, допълнени от дискусии и анкети, които бяха организирани по време на сесиите на семинара. Докладът предоставя резюмета на представената работа чрез действие на пилотния проект, заедно с очакваните развития и въпроси, които заслужават по-нататъшно разглеждане.

Темите включват технологии за сеизмична, енергийна и комбинирана модернизация на съществуващи сгради, методологии за оценка на ефекта от комбинирана модернизация, регионално определяне на приоритети въз основа на множество показатели, прилагане на мерки за обновяване, сценарии за намеса, дейности за терен, както и външни дейности и проекти, допълващи

Цели на пилотния проект. Въпросите, които привлякоха вниманието на участниците в семинара и съответните отзиви, получени чрез интерактивни сесии и инструменти (напр. Дискусии, анкети и др.), се предоставят допълнително. Заключителната част на доклада е посветена на наскоро стартиралия New European Bauhaus и отзивите за инициативата, получени чрез съответните анкети. Статистическите данни за участието в семинара и резултатите от проучването на удовлетвореността показват положително възприемане на това първо широко разпространено усилие за разпространение на целите на пилотния проект и резултати от разнообразна аудитория от заинтересовани страни.

Докладът свали тук

Authors: GKATZOGIAS Konstantinos, RAPOSO DE M. DO N. E S. DE SOTTO, MAYOR Maria Luisa, TSIONIS Georgios, DIMOVA Silvia, PINTO VIEIRA Artur, GKATZOGIAS Konstantinos, TSIONIS Georgios, ROMANO Elvira, NEGRO Paolo, POHORYLES Daniel, BOURNAS Dionysios, RAPOSO DE M. DO N. E S. DE SOTTO MAYOR Maria Luisa
Publication Year: 2021
Publisher: Publications Office of the European Union
ISBN: 978-92-76-30255-1 (online)
DOI: 10.2760/665617 (online)
Citation: Gkatzogias, K., Tsionis, G., Romano, E., Negro, P., Pohoryles, D., Bournas, D. and Raposo De M. Do N. E S. De Sotto Mayor, M.L., Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings: Pilot Project Workshop, 16–19 November 2020, Gkatzogias, K., Raposo De M. Do N. E S. De Sotto Mayor, M.L., Tsionis, G., Dimova, S. and Pinto Vieira, A. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-30255-1 (online), doi:10.2760/665617 (online), JRC124045.

Свързани страници с темата:

ECCE Position Paper 2020
The Need for Integrating Structural/Seismic Upgrade of Existing Buildings with Energy Efficiency Improvements
Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings
Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради
16-19 Ноември 2020 г.
Съвместен Изследователски Център на Европейската комисия (JRC)