Task Group 5.6
BIM in Structure Management

 

Група задачи 5.6 – BIM в управлението на конструкции за мостове

Мисията / цели

Целевата група има за цел да свърже BMS (Bridge Management Systems) със съществуващите BIM решения, базирани на Open BIM стандарти. Сложността на поддръжката / инспекцията изисква организирани, автоматизирани, отворени и прозрачни цифрови процеси, които трябва да вземат предвид както структурата, така и данните за управление на активите. BMS (Bridge Management System) има за цел да завърши цифровото съхранение и обмен на данни, разходи, както и модели за оптимизация и анализ и тяхната оперативна съвместимост със съществуващите BIM решения.

Визията включва 3D / 4D / 5D / 6D софтуерно и хардуерно независим обмен на данни между различни софтуерни технологии по време на жизнения цикъл и след това, като се има предвид също мониторинг, сензорно оборудване и повреди по конструкцията във времето. Отворената BIM технология за оперативна съвместимост от техническа, семантична и организационна гледна точка е от основен интерес.

Обхват и ограничение

По-нататъшните изследвания ще бъдат фокусирани само мостове. Концептуално трябва да се фокусира връзката на BIM модела с BMS и обратно. Следователно ще бъдат използвани съществуващите документи, изследвания и текущи отворени BIM стандартни възможности.

Съществуващите софтуерни решения и доставчиците на BMS трябва да бъдат поканени да представят своите възможни съображения, респ. реализация на BMS връзка в техните установени BIM работни потоци и BIM зрители.

Крайната цел е IDM (Information Delivery Manual) (Ръководство за доставка на информация) – обяснява как да се свърже BIM модел с BMS и обратно – под формата на SED.

Очакван резултат на проекта

Работната група предлага да се постигнат следните резултати:

  • Организиране на уебинари (2) с теми BMS и BIM
  • Разработване на специална сесия на събитията на IABSE през 2022 г. (IABSE симпозиум в Прага, май 2022 г. и конгрес на IABSE в Нанкин, септември 2022 г.);
  • Съберете най-подходящите документи от организираната специална сесия (и) и други и поканете авторите за съвместно организирано специално издание на SEI по свързана тема (планирано за 2023 г.).
  • SED в печатен и онлайн формат, който включва концепция до IDM (Ръководство за доставка на информация), както и насоки и визия за BMS за свързване с Open BIM и обратно (планирано за декември 2022 г.).

Начална дата: декември 2020 г.
Целева дата на завършване: 20 декември 2022 г.Групата група 5.6 към IABSE се председателстваот д-р Vanja Samec, от Австрия; има за цел да свърже BMS (Bridge Management Systems) със съществуващите BIM решения въз основа на Open BIM стандарти. Поради важния факт, че жизненият период на структурите след тяхното предаване е значително по-дълъг от този по време на проектирането и строителството им, признаването на ефективното използване на BIM през целия живот на мостовете доведе до установяването на TG. 5.6 .
Прочетете повече за IABSE TG 5.6 и ако имате интерес да се присъедините (без такси, не се изисква членство), просто ни изпратете имейл на адрес:

secretariat@iabse.org

с намерението си да се присъедините и как можете да допринесете за тази експертна група

https://iabse.org/…/Technical…/Task-Groups/Task-Group-56