Webinar: Building Information modelling (BIM) supports digitalization of standards for the Construction sector. First elements on Building Information Modeling (BIM)

Уебинар: Информационното моделиране на сгради (BIM) поддържа цифровизация на стандартите за строителния сектор. Първи елементи за информационно моделиране на сгради (BIM)

Кога: понеделник, 15 февруари 2021 г., 14:00 – 16:30 ч. CET

Какво: Цифровата трансформация на изградената среда включва дигитализация на бизнес процеси, бизнес данни и стратегическа информация. За да бъде тази трансформация успешна, трябва да се вземат предвид технически, организационни, информационни или човешки аспекти. Поради количеството мултидисциплинарни участници, тази дигитализация също трябва да включва структурирана среда за сътрудничество.

BIM (Building Information Modeling) е фактор за тази дигитализация. Управлението на информацията с помощта на BIM допринася за стратегическото позициониране на компаниите за изграждане на стойност. Развитието на цифровите технологии в застроената среда изисква последователна информация, базирана на благоприятни стандарти и координирана активна подкрепа и участие от Националните органи по стандартизация (NSBs) и други технически комитети (ТК).

Както всеки процес на промяна, тази промяна трябва да бъде структурирана и съгласувана между всички участници и заинтересовани страни, за да се смекчат опасенията. Докато съществуващите стандарти предоставят изисквания и препоръки за това как да се предприеме управление на информацията с помощта на BIM, отговорите на някои въпроси остават неясни.

Поради тези причини CEN / TC442 и CCMC (Център за управление на CEN CENELEC) решиха да си сътрудничат за организиране на уеб конференция, за да предоставят някои отговори, както и всякакви свързани разяснения.

Този уебинар ще представи какво може да направи CEN / TC 442 BIM за други ТК и някои налични поддържащи стандарти, които да допринесат за целта на дигиталната трансформация на ТК на стандартите.

Целева аудитория: секретари, организатори и делегати на ТК на CEN и CENELEC, но също и на национално ниво чрез секретари на национални огледални комитети; всички членове на националните ТК са поканени да участват.

Не са необходими знания за проследяване на този уебинар, който е предназначен да бъде обширен и общ за BIM и да популяризира темата

Програма:

Introduction.
Constant Kohler (CEN-CENELEC)
Manuela Tancogne-Dejean (convenor CEN/TC 442/WG 07)

General information on BIM and scope of CEN/TC 442.
Øivind Rooth (chairperson of CEN/TC 442)

How can processes & methodologues developed by CEN/TC 442 be used?
Anne Kemp

 1. How to achieve digital collaboration in construction?
  Thomas Liebich & Daniel Saïd
  CEN/TC 442/WG 02 – Exchange information
 1. How does BIM support information exchanges in construction processes? Information management based on EN ISO 19650
  Peter Kompolschek & Manfred Huber
  CEN/TC 442 WG 03 Information Delivery Specification
 1. How to make BIM speak professional language as defined in construction standards? How can we describe products and their properties digitally in our own standard, based on EN ISO 23386and EN ISO 23387. 
  Roland Dominici & Frédéric Grand
  CEN/TC 442 WG 04 – Support Data Directories
 1. How can we describe our products and their properties? Using a dictionary, a specific annex in a standard? Based on EN ISO 12006-3.
  Peter Muigg & Tim Lemoine
  CEN/TC 442/WG 02 – Exchange information
 1. How can we integrate product data into BIM?Engineering calculations with digital building models according to ISO & CEN standards. Based on EN ISO 16757.
  Wolfgang Wilkes & Ralf Kiryk

Liaisons and their importance.
Robert Heinze – Liaison officer of CEN/TC 169 ‘Light & lighting’ of CEN/TC 442

Conclusions.
Øivind Rooth (chairperson of CEN/TC 442)

Приложен пълния набор от презентации в един файл.

Webinar_(BIM).pdf

Записаният уебинар е достъпен в канала на CEN-CENELEC в YouTube, тук:

Записаният уебинар

Тук – въпросите и отговорите, повдигнати по време на уебинара:

https: очаквайте