74th ECCE General Meeting
Malta, Valeta, Kamra tal-Periti
13th and 16th July 2022 

The programme will consist of:

  • An update on ECCE work and affairs
  • A workshop to collaborate in ECCE’s strategic plan
  • The ‘Beyond Infrastructure’ conference challenging the role of the traditional civil engineer in light of changing demands of infrastructure vis-a-vis net zero cities, decarbonisation and climate action. This conference will be open to all local professionals too.
  • A cultural guided tour of the Underground Water Cisterns at the Archbishop’s palace and the Fortifications of Valletta
  • An accompanying person’s programme visiting the old capital of Mdina and its cathedral, a walking tour of Rabat, the Mosta dome and San Anton Gardens in Attard.
  • A conference dinner to catch up with colleagues and friend

74-тото общо събрание на Европейския съвет на строителните инженери (ECCE) се състоя в Малта на 14 и 15 юли 2022 г.
За първи път от началото на пандемията ECCE се събра на живо. Домакин на събитието беше Kamra tal-Periti и беше организирано с подкрепата на Министерството на благоустройството и планирането на Република Малта.


Андре Пицуто, президент на Kamra tal-Periti и домакин на четиридневното събитие, говори за критичната роля на професионалистите в застроената среда и по-специално на строителните инженери в справянето с извънредната климатична ситуация. Пицуто отбеляза, че „през последните две години, тъй като членовете на обществото осъзнаха по-ясно уязвимостта на човечеството на тази земя, импулсът за справяне с предстоящата климатична извънредна ситуация придоби нова неотложност.“

Президентът на KTP призова Европейската комисия и националните правителства в цяла Европа да укрепят инженерната професия, като й осигурят признанието, което заслужава, и предоставят необходимата законодателна и регулаторна инфраструктура за инженерите, за да посрещнат предизвикателствата, породени от извънредната климатична ситуация по безопасен и устойчив начин .
„Никой с здрав ум не би помислил за либерализиране и понижаване на стандартите в регулацията на здравните специалисти по време на пика на здравната криза, през която току-що преминахме. Тогава защо Комисията смята, че е уместно да продължи да налага идеята, че отпадането на стандартите в инженерството е подходящо насред тази извънредна екологична ситуация?“ попита той.


Във встъпителната си реч министърът на благоустройството и планирането Стефан Зринцо Ацопарди каза, че правителството, имайки предвид предизвикателствата пред строителния сектор, главно по отношение на управлението на човешките ресурси, ще въведе нови закони, насочени към подобряване на разпоредбите в областта, включително тези за лицензиране на изпълнители и повишаване на квалификацията на всички работещи в сектора. Веднъж приети, тези закони ще повишат качеството и стандартите на строителната индустрия. Министърът добави, че също така е жизненоважно един безопасен процес на развитие да бъде и енергийно ефективен и да отчита нуждите на обществото, особено на крайните потребители. Той заяви, че е време професията на строителните инженери да поеме по-водеща роля в процесите на планиране и проектиране. Те трябва също така да допринесат за подпомагане на страната да постигне целта си за нулево нетно потребление и програмите за действие в областта на климата.


74-тото общо събрание на ECCE се проведе в хибриден формат и повече от 40 делегати от страните-членки на ECCE, както и поканени гости от Инженерната асоциация на средиземноморските страни (EAMC) и Европейския съвет на инженерните камари (ECEC) участваха в събитието.

 

По време на 74-то общо събрание на ECCE Камарата на дипломираните архитекти и дипломирани инженери на Република Северна Македония се присъедини към ECCE като пълноправен член. Република Северна Македония беше представена от проф. д-р инж. Мери Цветковска, ръководител на секцията на строителните инженери конструктори в Камара на дипломираните архитекти и дипломирани инженери на Р. С. Македония 


Финансов отчет ЕССЕ  2021

Вицепрезидента на ECCE Димитър Начев представи за одобрението на финансовие отчет на бюджета на ECCE за годината, приключваща на 31 декември 2021 и информира за отличното финансово състояние на ECCE до юни 2022 г. 


„Notes on the history of Civil Engineering“  
  Volume II
I

Третата книга от поредицата „Записки по история на строителното инженерство” беше официално представена в Малта от главния редактор инж. Горазд Хумар. Този трети том, който съдържа приноси от Кипър, Естония, Гърция, Италия, Португалия и Турция, припомня редица изключителни инженерни проекти от миналото, исторически примери, които имат за цел да фокусират по-широко внимание върху инженерните постижения, които за съжаление получават твърде малко внимание или се приемат за даденост. Горазд Хумар също така припомни всички книги на ECCE за гражданското инженерно наследство, които са публикувани от 2009 г. насам.


Стратегическия план на ECCE

Важен акцент на 74-тото общо събрание на ECCE беше семинарът за стратегическия план на ECCE, организиран от члена на Изпълнителния съвет на ECCE Перит д-р Жанет Муньос Абела и Луис Муньос Жан Баптист, графичен дизайнер и сертифициран бранд стратег. Иновативният начин на провеждане на този семинар събра делегатите в малки групи, които активно и ентусиазирано участваха и допринесоха за процеса. Резултатите от тази работа ще бъдат включени в планирането на стратегията за ECCE за следващите няколко години.
Статут на строителните инженери

74-тото общо събрание на ECCE беше и възможност за членовете на ECCE открито да споделят и обсъдят основните проблеми и трудности, с които се сблъскват при упражняването на професията на строителния инженер в техните страни. Бяха изнесени четири презентации от представители на четирите региона на Европа (Северна, Западна/Централна, Източна и Южна), разглеждащи въпросите за статута на строителните инженери, основните трудности пред строителните инженери при упражняването на тяхната работа, трудностите при работа с местните правителството и властите, трудности със застраховката за отговорност и проблеми с приемането на строителните инженери в обществото. Изпълнителният съвет на ECCE ще проследи резултатите от тези презентации в опит да разпознае ключовите области, в които ECCE може да предостави подкрепа на своите членове.


   

Споразумение за сътрудничество между  ECCE и ECEC

Споразумение за сътрудничество между Европейския съвет на строителните инженери ECCE и Европейския съвет на инженерните камари ECEC беше подписано по време на 74-тото общо събрание на ECCE от президентът на ECCE Клаус Туридл и президентът на ECCE Андреас Бранднер. Целта на споразумението е да насърчи обединяването на усилията за по-добра чуваемост на гласа на инженерите в Европа и да повиши видимостта на двете организации пред европейските институции. Обединени сме силни.

Декларация от Валета

74-тото общо събрание на ECCE завърши с обявяването на Декларацията от Валета 2022, която представя позицията на ECCE относно поддръжката на инфраструктурата. Декларацията от Валета подчертава мащаба на липсата на подходяща поддръжка на европейската инфраструктура и опустошителните резултати, които тя носи. Тя призовава членовете на ECCE – строителните инженери от цяла Европа – за готовност да поемат отговорност за независим и задълбочен доклад за състоянието и процес на намиране на решение, за да направят инфраструктурата на Европа годна за бъдещи предизвикателства като Зелената сделка.

 

Европейският съвет на строителните инженери изказва своята благодарност на Kamra tal-Periti за успешната организация на 74-тото общо събрание на ECCE и тяхното отлично гостоприемство.

Beyond Infrastructure Conference

Предизвикване на ролята на традиционния строителен инженер в проектирането, поддръжката и ремонта на съществуваща и нова инфраструктура. Как строителният инженер може да повлияе на решенията на ранен етап от процеса на планиране и проектиране и да бъде част от дискусията на голяма маса, където се появяват лидерството и иновациите, така че градовете да успеят да постигнат своите цели за нетно нула и програми за действие в областта на климата? Конференцията Beyond Infrastructure беше открит разговор между професионалисти за това как всички заинтересовани страни в градовете трябва да се отдалечат от мисленето за конкретен проект към мисленето за това как целта на проекта ще стимулира и ще отговори на правилните резултати; било то социална стойност, намаляване на въглеродните емисии, равенство, многообразие и приобщаване, като същевременно се справят със застаряващата инфраструктура и осигуряват иновативни решения.

Прегледайте изнесените презентации.

Prof. Alex Torpiano
Dean of the Faculty for the Built Environment, University of Malta
Thinking about Civil Engineering Education
 
Dr Kevin Gatt
Head of Department of Spatial Planning and Infrastructure, University of Malta
Civil Engineers in Infrastructure Governance
 
Perit Godwin Sultana
Chief Architect & Civil Engineer, Ministry for Gozo
Gozo: reaching net-zero by 2030
 
Perit Joe Bugeja
Civil Engineer and Port Consultant
The Role of the Civil Engineer in the Future Maritime Industry
 
Paul Coughlan

Malta and Water presentation
Prof. Keith Buhagiar

Гала Вечеря

Гала вечерята се състоя в Балната зала на Гранд Хотел Екселсиьор Валета.

По време на вечерята бяха връчени плакети за заслуги от името на Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ) на инж Арис Хадзидакис, Президент на ЕССЕ (2019-2021) и Мария Каранисию, Главен секретар (2008-2022) за ползотворната им дейност в полза на строителните инженери в Европа и Европейския съвет на строителните инженери ECCE


      

 

   

Заседания на Управителния съвет на ECCE

На 13 юни 2022 бе проведено заседания на Управителния съвет на ECCE.
     

Галерия


Общо събрание на ECCE и Конференцията Beyond Infrastructure


ECCE Гала Вечеря


Заседания на Управителния съвет

no images were found


ECCE Екскурзия


Grand Hotel Excelsior

no images were found

Maлта интересно и красиво място


Валета (Valletta) – красивата столица на Малта 1

no images were found


Валета (Valletta) – красивата столица на Малта 2

Древната столица Мдина (Mdina) – Тихият град със средновековно излъчване,“Silent City”

Ко катедралата „Св. Йоан Кръстител“

Трите града (The Three Cities) – първата столица на рицарите, Форт Сант Анджело (Fort St. Angelo) – непревземаемата крепост

Остров Гозо (Gozo Island) – малката сестра на Малта, Синята лагуна (Blue Lagoon) – парче от Рая край малкия остров Комино


• Top