EDA think tank: Equipment for demolition
Think tank на EDA: Оборудване за разрушаване

Европейската асоциация за разрушаване (ЕDA), в партньорство с Комитета за европейско строително оборудване (CECE), организира в Брюксел на 10 октомври 2018 г. think tank под надслов „Оборудване за разрушаване“.

  

Този Think tank е третото издание след Think tank за „Рециклиране и дълготрайност на строителните продукти“, проведено през 2014 г., а през 2016 г. „Следващите десет години“.

Think tank на EDA е отворен семинар, с поглед напред и обмяна на мнения и идей.

Сесията и презентациите, ще се проведат на английски език.

Общи теми на мозъчния тръст

 • Как се променя индустрията за дейностите по разрушаване, управление на отпадъците, рециклиране и деконструкция?
 • Как правните и техническите изисквания променят начина, по който се извършва разрушаването?
 • Каква техника (превозвачи, прикачени устройства и други инструменти) са нужни за разрушаване? Кой може да ги развие и кога ще бъдат на разположение?
 • Как се променят бизнес моделите за строителство, разрушаване и управление на отпадъците?
 • Ще се промени ли разрушаването, за да се превърне в изграждане на  сгради, деконструкция или процес на поетапно демонтиране? Как ще се отрази това на изпълнителите и доставчиците, свързани с индустрията?
 • Собственост срещу наем: как да съчетаете двата варианта по устойчив начин за индустрията?

Agenda and detailed topics

08:30 Accreditation of participants

09:00 Welcome by Delegate of the European Demolition Association, EDA

09:15 Debate session 1 – Carriers: Excavators, high reach equipment, robots and other special machines purpose-built for demolition and/or on-site waste management

Session to be moderated by Riccardo Viaggi, CECE Secretary General

Presentation of trends in the European demolition industry. by Jose Blanco, EDA Secretary General

 • What are the key issues/challenges today for manufacturers and contractors, regarding carriers for demolition?
 • How are the requirements/needs of the jobsites changing the way in which demolition carriers are used? How could/should the manufacturers adapt to this new scenario?
 • What other factors should be considered when using or designing carriers for demolition work (f. i. requirements for engines)?
 • What will a demolition contractor need in the future for its demolition carriers? How will the future carriers look like 10 years from now?

10:45 Coffee break

11:15 Debate session 2 – Attachments: Primary, secondary, multitool, shears, grapples and other purpose-built attachments for demolition and/or on-site waste management

Session to be moderated by Jose Blanco, EDA Secretary General

Presentation of trends in the European Construction Equipment Manufacturers. Riccardo Viaggi, CECE Secretary General

 • What are the key issues/challenges today for manufacturers and contractors, regarding attachments for demolition?
 • How are the requirements/needs of the jobsites changing the way in which demolition attachments are used? How could/should the manufacturers adapt to this new scenario?
 • What other factors should be considered when using or designing attachments for demolition work (f. i. quick couplers)?
 • What will a demolition contractor need in the future for its demolition attachments? How will the future attachments look like 10 years from now?

13:00 Closing remarks by Delegate of the Committee for European Construction Equipment, CECE

A light lunch will be served after the think tank to encourage networking and collective thinking.

Location

The Think tank 2018 will take place at:

Headquarters of the Belgium Confederation of Demoltion and Dismantling Works, CASO.

Lombardstraat 34-42, 1000 – Brussels (BELGIUM)

Регистрация
Регистрацията е безплатна за членовете на EDA и CECE.
Съюзът на Строителните Инженери в България (ССИБ) осигурява безплатна регистрация чрез ECCE.

за повече инфорамация виж тук