Learning from Earthquakes team  –  EEFIT mission on the #AlbaniaEarthquake
Екип „Учене от земетресения“   –  Мисията EEFIT за #AlbaniaEarthquake

Интересно и полезно изследване на земетресението в Албания през ноември 2019.  Докладът е изготвен от екип: г-н Антон Андонов, г-н Стоян Андреев, д-р Фабио Фреди, г-жа Федерика Греко, д-р Роберто Джентиле, д-р Вивиана Новели и г-н Енес Велиу, колеги работещи във водещи фирми и университети.

Докладът на EEFIT е рецензиран от: Joshua Macabuag (SERAID UK), Michael Whitworth (AECOM), Diana Contreras Mojica (Newcastle University), Matthew Free (ARUP), Sean Wilkinson (Newcastle University)

Подходът на изследването е много инженерен и задълбочен. Заслужава си да прегледате доклада, със сигурност ще научите полезни неща.

Докладът е достъпен тук

 Нашият колега инж. Божидар Лесновски е изготвил доклад от посещенито си в Албания.

Виж линка по долу:
 „Земетресенията не убиват, убиват лошо проектирани и построени сгради“ 
Доклад-оценка от проведено посещение за периода от 10 до 15 Декември 2019г в Албания гр.Тирана и гр.Дурас (DURRÄS) след настъпилото земетресение (27.11.2019г)

Тук можете да го видите и свалите публикувано в ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ  2021

РЕЗЮМЕ
Изложеният материал е свързан с резултати от посещението от 10 до 15 Декември 2019 г. на български екип (втора група строителни инженери)
до Албания в гр.Тирана и гр.Дурас. В статията се прави сравнителен анализ между земетресение в Албания през 2019г. и настъпилото в България през 1977г. В материала са разгледани основните прилики и изводи от изпълнението на строителството на жилищни сгради, еднозначност на пропуски по време на проектиране и изпълнение. Прави се сравнителен анализ между действащите понастоящем норми и техните изменения в годините назад.