Shaping the world

не пропускайте раздел  СЪБИТИЯ

The Digital Construction Summit is the key annual event for digital decision-makers in the built environment sector.

Location: Online Event

Date And Time: Tue, 29 Sep 2020, 10:30 –Wed, 30 Sep 2020, 18:00 EEST

Срещата на върха в областта на цифровото строителство е ключовото годишно събитие за лицата, вземащи решения в областта на цифровите технологии в сектора на изградената околна среда.

виж повече и регистрация  


                     

Международната асоциация за мостово и строително инженерство  (IABSE)
и
Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)

организират съвместен уебинар на тема „Характеристика на сеизмични аварии“
на 3 юли 2020 г. 13: 00-14.00 ч. София

виж повече и регистрация  


ECCE proposal to follow the “2020 The Year of the 3S Approach – Safe, Sound and Sustainable (3S) buildings” Manifesto
Предложението на ECCE да следва манифеста „2020 годината на подхода 3S – безопасни, здрави и устойчиви сгради (3S)“

Уважаеми Строителни инженери,
По-голямата част от съществуващия европейски сграден фонд е изграден без модерни разпоредби за устойчивост на земетресения и енергийна ефективност. В резултат на това по-голямата част от нашият сграден фонд е сеизмично уязвим и притежава ниски  ………….

виж повече


2020 Year of the 3S Approach
Safe ⇔ Sound ⇔ Sustainable.

2020 годината на  3S подхода на ECCE
„Безопасен, здрав и устойчив

„Необходимостта от интегриране на Структурно / Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“.

Основно и неотменимо човешко право на всеки е да живее в безопасен, здрав и устойчив дом. 

виж повече 

14 октомври – Световен ден на стандартизацията.

На 14 октомври всяка година се чества световният ден на стандартизацията под различно мото. Тази година 2019 – мотото е:
ВИДЕОСТАНДАРТИТЕ СЪЗДАВАТ СВЕТОВНА СЦЕНА

800

На 14 октомври 1946 год., в Лондон, в сградата на Institution of Civil Engineers (ICE) на улица Great George, Westminster, 65 делегати от  25 държави създават Международната организация по стандартизация ……..

виж повече


The International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, the ISRBT2019 will take place in Salonica, 7-9 November
“New Technologies in Road Asset Management” 
School of Civil Engineering, of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)
Highway Engineering Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

Международният семинар по пътища, мостове и тунели, ISRBT2019 , Солун, 7-9 ноември.

виж повече


logo_lisbonces_sem fundo_logo.png

През тази годината, Португалската Асоциация на Инженерите (Ordem dos Engenheiros de Portugal – OEP) отбелязва своята 150-та годишнина, и организира Лисабонската среща за строителните инженери 2019 (CES2019)

Едновременно с CES2019, Лисабон ще бъде домакин на Общите Събрания на:
Световния съвет на строителните инженери (WCCE), 
Европейския съвет на строителните инженери (ECCE), 
Европейския съвет на инженерните камари (ECEC) 
и Генералната асамблея на Инженерната асоциация на средиземноморските страни (EAMC). 

виж повече


Национален център
по сеизмично инженерство
откриха в УАСГ

На 21 май 2019 г се откри Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ). Създаден е с финансова подкрепа на МОН в структурата на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).

1

инж. Димитър Начев,Вици президент на Eвропейският Съвет на Строителните Инженери

 „Сеизмичният риск е нещо, което може да се управлява от хората и е важно за живота на хората“, каза още инженер Йовев. 

виж повече


eee10-та Европейска научна конференция
за условия и процеси по инвестиция, планиране,
изграждане и развитие на строителна индустрия

15-16 май 2019 г. – София, България
20190515_141145

Опитът на Вишеградската Четворка и България 

Конференцията беше Европейска Академия на Архитектуратa ЕАА и Европейски Център по Стратегическо Планиране и Европейско Коопериране и се проведе в сградите на посолствата на Република Словакия и Република Чехия.

виж повече


World Construction Forum 2019
Световен Строителен Форум 2019 


Buildings and Infrastructure Resilience


April 8 – 11, 2019, Ljubljana, Slovenia

Organisers: 
World Federation of Engineering Organisations WFEO
Slovenian Chamber of Engineers IZS
University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering UL FGG

           

Co-organizer              

В раздел Construction 4.0 – Advanced Construction Engineering   за ключовата презентация е определена  •Digitization of the Construction Industry. Engineering Organizations in Support of European Initiatives, BIM Standardization and Accelerating BIM Adoption.•  с автори Maria STEFANOVA, Dimitar NATCHEV от България.

виж повече


„Декларация от София”
“Sofia Declaration”

Приключи 2018 година. За нас беше успешна. На фона общия застой се случиха и положителни неща. Като заключителен етап от проведения Балкански Инженерен Форум, 21 май 2018, София, участниците подписаха „Декларация от София” 
Тук може да я прочетете.

 

2018 Year finished. For us it was successful. Against a background of stagnation, positive things happened. As a final stage of the Balkan Engineering Forum, 21 May 2018, Sofia, the participants signed a „Sofia Declaration“.
Here you can read it.

 

виж повече16th General Assembly Meeting of the European Council of Engineers Chambers, 
Palace Hotel, Zagreb, 17 November 2018

На 17 ноември Хърватската камара на инженерите (HKIG) бе домакин на Общото събрание на Европейският съвет на инженерните камари (ECEC), което се проведе в сградата на хотел “Палас” в Загреб, Хърватия. инж. Димитър Начев, Вице президент на Европейския съвет на Строителните Инженери бе официален гост на събранието. 

виж повече


посети страницата Global Engineering Congress
22 – 26 October 2018, London, Great Britain
инж. Димитър Начев бе преизбран за Вице Президент / Кофчежник на Европейския съвет на строителните инженери ECCE.

виж клипа  •Join us•  заслужава си International Interdisciplinary Conference
“Economy, Society and Climate Change”

The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate
Technical Chamber of Greece

Лектори на конференцията бяха инж. Мария Стефанова и инж. Димитър Начев с “Digitalization of the construction industry – European Initiatives and BIM Standardization”

виж повечевижте повече:
Световен ден на стандартизацията
БИС ТК-101 УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВОВАЖНО

 

The way forward for the Eurocodes implementation in the Balkans
10-11 October 2018, Tirana, Albania
Towards the Second Generation of the Eurocodes: current status of activities. Update on the works for the 2nd generation of the Eurocodes.

 

Напредъкът за внедряване на еврокодовете на Балканите
10-11 октомври 2018 г., Тирана, Албания
Към второто поколение на Еврокодовете: Текущото състояние на дейностите. Актуализиране на работата по 2-рото поколение Еврокодове.

с презентации на учасниците

виж повечеможете да видите снимки от събитието
и да свалите част от презентациите на учасниците 

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ организира международна конференция „ ПРЕДСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2018 – 2020 Г. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“ на 10 октомври 2018 г. в столичния хотел „Хилтън“

Целта на форума е да се информират участниците за проекти, които предстои да бъдат реализирани в България, както и да се споделят добри практики при управлението на текущи инвестиционни проекти у нас и на Балканите.
Модератор на конференцията беше инж. Димитър Начев.
 

виж повече


 


Think tank на EDA: Оборудване за разрушаване
EDA think tank: Equipment for demolition

Headquarters of the Belgium Confederation of Demoltion and Dismantling Works, CASO.
Lombardstraat 34-42, 
1000 – Brussels (BELGIUM)

Европейската асоциация за разрушаване (ЕDA), в партньорство с Комитета за европейско строително оборудване (CECE), организира в Брюксел на 10 октомври 2018 г. think tank под надслов “Оборудване за разрушаване”. Този Think tank е третото издание след Think tank за “Рециклиране и дълготрайност на строителните продукти”, проведено през 2014 г., а през 2016 г. “Следващите десет години”.

Покана към Строителните инженери, работещи в областта на рециклиране на строителните отпадъци. Съюзът на Строителните Инженери в България (ССИБ) осигурява безплатна регистрация чрез ECCE.

виж повечеINTERNATIONAL SEMINAR ON ROADS, BRIDGES &TUNNELS
9-15 NOVEMBER 2018

Aristotle University of Thessaloniki, The School of Civil Engineering
Highway Engineering Laboratory, of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПЪТИЩА, МОСТОВЕ И ТУНЕЛИ
9-15 НОЕМВРИ 2018 година

Университет Аристотел, Солун

Покана към Строителните инженери, работещи в областта на инфраструкторното строителство. Приятна възможност, близко до нас, в чудесен град, да научим полезни неща и да установим ползотворни контакти. Гръцкият опит не е за подценяване. инж. Димитър Начев

виж повечеПроект за

Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Строителни норми и правила с такава тематика се разработва за първи път в България и целта им е намаляването на риска от облъчване от радон чрез конкретни действия в строителния сектор.

Реализиран е в две фази: Анализ на действащите технически нормативни актове с проучване на европейските практики и разработване на проект на Наредба за техническите изисквания.

Наредбата е предназначена за всички участници съгласно Закона за устройство на територията.

Наредбата е разработена в съответсвие на национални политики и мерки за транспониране на  Директива 2013/59/ЕС.

Проектонаредбата и мотивите към нея са публикувани на Портала за обществени консултации на Министерсия съвет с възможност за коментар, както и на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (20.07.2018)

За въпроси, коментари и предложания
пишете на: radon@uceb.euпроф. Д-р Драгослав Šumarac и инж. Димитър Начев15th anniversary of the founding the Serbian Chamber of Engineer
“Day of the Engineer Chamber of Serbia” 
14 June 2018, Legacy of Petar Lubarda, Belgrad 

инж. Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на Строителните Инженери, поздрави събранието от името на ЕССЕ и от името на строителните инженери в България и връчи иконата на братятя Св. Св. Кирил и Методи, като припомни успешното многогодишно сътрудничество.

виж повече ..THE EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY MANIFESTO FOR  DIGITALISATION
Съвместен манифест за цифровизация в строителната индустрия
SMARTER CONSTRUCTION,
STRONGER ECONOMY,
INCLUSIVE SOCIETY:

ECCE обедини усилията си с други големи европейски асоциации в строителния бранш, за да публикува манифеста на Европейската строителна индустрия за цифровизация. Манифестът призовава за силно политическо лидерство от страна на ЕС, подходяща регулаторна рамка за политиката в областта на данните и насочване на бюджета към цифрови умения, научноизследователска и развойна дейност и инфраструктура за информационни технологии.

виж повече .. Балкански инженерен форум

Балкански инженерен форум 21 май 2018, София

Успешно приключи Балкански Инженерен Форум, проведен на 21 Май 2018, София, НДК, зала 8, в рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС и честването на “2018 – година на строителните инженери в Европа”.

Благодаря Ви, че бяхте част от събитието и спомогнохте за повишаване на авторитета на професията инженер.

Тези, които не успяха да присъсват по различни причини, ще имат възможност „дигитално” да се информират за събитието,  възможност от настъпващата дигитална ера, върху която бе фокусирана и една от темите на форума.

Както обещахме, на актуализирания сайт на събитието

http://www.bef.uceb.eu

можете да намерите:

Снимки – подиум, хора, зала, организатори – gallery 
Презентации на учасниците – download 
Изказвания в официалната част – official opening
Отразяване в медиите до сега – press releases

С уважение:
инж. Димитър Начев
Вицепрезидент на ЕССЕ 2018 Година на Строителните Инженери

Join the European Council of Civil Engineers in 2018 for the European Year of Civil Engineers, a year when Civil Engineering will be celebrated across Europe.инж. Св. Николчева и инж. Димитър НачевECEC 14th General Assembly 2017 in Skopje
14-то Общо събрание на Европейския съвет на камарите на инженерите
21 октомври 2017 г. в хотел “Мариот” в Скопие, Македония

инж. Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на Строителните Инженери, поздрави топло от името на ЕССЕ Общо събрание на Европейския съвет на камарите на инженерите, организация в която беше един мандат Вице Президент и пожела  да разширят сътрудничеството си на практическо ниво.

виж повече ..Common Training Principles for Engineers (CTP)
Общите принципи на обучение за инженерите 

Преглед на семинара на заинтересованите страни # 2
организиран от ECEC, 27 октомври 2016 г. във Виена

Страстни дискусии за основите на инженерното образование в Европа в “Haus der Ingenieure” във Виена. На 27 октомври в “Haus der Ingenieure” във Виена се проведе последната конференция на заинтересованите страни по CTP за инженери. Подробно беше представен и обсъден преработеният проект на предложение за CTP, заедно с обратната информация от страна на заинтересованите страни. Бяха организирани дискусионни групи с участието на няколко представители на националните инженерни организации от Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Словения, България, ENAEE ….От България присъстваха инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова.

виж повече ..Common Training Principles for Engineers (CTP)
Общите принципи на обучение за инженерите
Преглед на семинара на заинтересованите страни # 1

организиран от ECEC, 30 юни 2016 г. във Виена

На 30 юни 2016 г. във Виена се проведе първият работен семинар на заинтересованите страни в рамките на разработването на общи принципи за обучение на инженерите. Темата беше Общите принципи на обучението за инженери, организиран от ECEC. ECCE участва в този проект като партньор на ECEC. Повече от 60 участници от европейски министерства и инженерни организации взеха участие в събитието и допринесоха за обсъждането на възможните подходи.

виж повече ..


не пропускайте раздел  СЪБИТИЯ
виж и … КНИГИ и ПУБЛИКАЦИИ
виж и … Links with other organisations

©