18 April 2021 (ICOMOS )
International Day for Monuments and Sites
Complex Pasts: Diverse Futures

18 април 2021  (ICOMOS )
Международен ден на паметниците на културата
Сложно минало: Различни переспективи

През 1982 г. ICOMOS предложи 18 април като Международен ден на паметниците на културата, последвано от приемането от ЮНЕСКО по време на своята 22-ра Генерална конференция.

Всяка година по този повод ICOMOS предлага тема за дейности, които да се организират от неговите членове, национални и международни научни комитети, партньори и всеки, който иска да се присъедини към отбелязването на Деня.

Признавайки глобалните призиви за по-голямо включване и признаване на многообразието, Международен ден на паметниците на културата 2021 приканва участниците да обмислят, преосмислят и преразгледат съществуващите истории.

МОТО 2021:
Сложно минало: Различни переспективи

Опазването на културното наследство изисква критично изследване на миналото, доколкото познаването му осигуряване за бъдещето.
През последните години, се развиха дебатите за пропускането и заличаването на някои истории, както и привилегированието на определени истории пред други.

Следователно дискутирането на оспорвани истории включва сложни разговори, в които трябва да се избягват предубедени възгледи и интерпретации на миналото.

В Конвенцията за световното наследство (1972 г.) пише: „влошаването или изчезването на който и да е обект от културното или природното наследство представлява вредно обедняване на наследството на всички народи по света“ – въпреки това дисбаланси в признаването, тълкуването и в крайна сметка опазването на различни културните ценности продължават да съществуват.

ICOMOS желае да участва в популяризирането на нови дискурси, различни и нюансирани подходи към съществуващите исторически истории, за да подкрепи приобщаващи и разнообразни гледни точки.

Разкриването и генерирането на по-приобщаващи истории може да обхване широк спектър от проблеми на опазването, от свалени паметници на потисничество в споделени граждански пространства до третиране на предци и местни домейни в културните пейзажи. Днес много паметници и обекти са със своята многопластова история и значение, които изискват приобщаващи подходи.

ICOMOS