Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Международна конференция

„Предстоящи социални, пътни и железопътни инфраструктурни проекти 2018 –2020 г. Ролята на консултанта при управление на инвестиционни проекти“

дата: 10 октомври 2018 г. 
място: Хотел Хилтън, София 
организатор: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти – БААИК

 

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ единственото браншово обединение на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството и пълноправен член на FIDIC и EFCA за България има удоволствието да Ви покани на международна конференция „ ПРЕДСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2018 – 2020 Г. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“ на 10 октомври 2018 г. в столичния хотел „Хилтън“.

Събитието е насочено към български и чуждестранни компании:
• Ръководители на инвестиционни проекти
• Консултанти в областта на строителството
• Проектанти
• Строително – инвестиционни дружества
• Търговски фирми
Целта на форума е да се информират участниците за проекти, които предстои да бъдат реализирани в България, както и да се споделят добри практики при управлението на текущи инвестиционни проекти у нас и на Балканите.
 
Модератор на конференцията ще бъде инж. Димитър Начев
 
 
 

Международната конференция

“Предстоящи, социални, пътни и железопътни инфраструктурни проекти 2018-2020 г. и ролята на консултанта при управление на инвестиционни проекти“

на Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти
се проведе на 10 октомври в столичния хотел „Хилтън“

и събра на едно място над 80 консултантски фирми, инвестиционно – предприемачески дружества, инженери, архитекти и юристи, пред които лекторите представиха предстоящи проекти в сферата на социалната, пътната и железопътната инфраструктура и ролята на консултантите при управлението на тези проекти.

Модератор на конференцията бе инж. Димитър Начев, Председател на Съюза на Строителните Инженери в България и вицепрезидент на Eвропейския Съвет на Строителните Инженери (ECCE)

Заместник-министър Деница Николова отбеляза факта, че Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти има важна роля в контрола на строителните обекти. „Обществото очаква от нас да засилим контрола на обектите в изпълнение, съгласно заложените конкретни мерки“, каза заместник-регионалният министър и допълни, че водещи трябва да са качеството на инвестиционния процес, контролът и приемането на обектите. „Трябва да можем да осигурим устойчивост на обектите, за да не се налага при проверки да констатираме недостатъци при изпълнението и да предприемаме корективни действия. Това нагнетява напрежение в обществото, затова е важно и да се знае кой носи отговорност.“
В презентацията си зам.-министър Николова обърна внимание, че над половин милиард лева безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове се инвестират от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рехабилитация и строителство на пътища в програмния период до 2020 г. От тези проекти над 380 млн. лв. са средства по линия на управляваната от министерството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с които се обновяват и модернизират общо 26 пътни отсечки от републиканската пътна мрежа. 202 млн. лв. са средствата за изграждане и ремонт на свързваща пътна инфраструктура в пограничните региони по програмите за трансгранично сътрудничество. 

Заместник-министър Валентин Йовев обърна внимание, че се готвят промени в Закона за устройство на територията, които са искани и консултирани с участниците в строително-инвестиционния процес. Заради желанието да се чуят всички мнения и препоръки, както и да се отговори на очакванията на всички гилдии, има и забавяне при приемане на някои от наредбите, уточни инж. Йовев.

Той напомни, че освен решаване на проблемите в бранша, промените в закона трябва да доведат и до намаляването на административната тежест за гражданите и инвеститорите.

Модератор на конференцията бе инж. Димитър Начев, вицепрезидент на Eвропейския Съвет на Строителните Инженери (ECCE) и председател на Съюза на Строителните Инженери в България постави като теми за дискусия пред политическото ръководство на Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството опитите за радикална промяна на взаимотношенията, задълженията и отговорностите на отделните участници в инвестиционния процес, желанието на всички учасници за промяна и липсата на забележим резултат.

В Забавна форма бяха представени исканията на основните участници в инвестиционния процес

  • Строителите нямат нужда от проектанти и надзор (освен ако нямат собствен такъв)
  • Проектантите нямат нужда от надзор
  • Надзора няма нужда от проектанти

Поставени за дискусия бяха и въпросите за технологичната свързаност между отделните видове транспорт(интермодалните превози и транспортни хъбове). Тревожното разпределение между пътния и другите видове транспорт(железопътен и воден). Връзката между транспортната свързаност и разтежа на регионите. Темата за техническите кадри и какъв е пътя на младия човек в професията(Много полезна беше презентацията на професор Нитова от УАСГ). Деквалификацията на инженерната общност и загубата на пазарни позиции. Какво трябва да бъде строителния надзор при инфраструктурни проекти – строителния надзор по ЗУТ, консултант, управляващ проекти, супервайзер. Да се регламентират параметрите на заплащането на строителния надзор

инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта и контролен орган по Механизма за свързване на Европа – Най-често при обществените поръчки е възлагана откритата процедура. Ограничената процедура е много подходяща за избор на надзор и консултантски услуги, но тя не е предпочитана. Подходът „най-ниска цена“ не се препоръчва за договори за надзор, защото качеството трябва да е с по-голяма тежест, и ЗОП дава възможност и за оценка на екипа, но възложителите не се възползват от нея, защото процесът се усложнява. Често при договорите с консултант за управление на проектите има несправедливо разпределение на риска (обвързване с напредъка на строителството) или пък има възлагане на незначителни функции на консултанта. Според нея различният надзор за отделните лотове при поръчките не води до особено добри резултати. Добре е надзорът да се осъществява от едно място, независимо от броя на позициите, смята тя. Като цяло заплащането на консултантските услуги е ниско и има дисбаланс. Пример за това е средния процент заплащане на консултанта спрямо строителната стойност: НКЖИ – 3%; АПИ – 0,65% /заедно с допълнително възложени работи – до 2%;/ „Метрополитен“ – 0,5%.

 проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД – По-ниският процент заплащане на консултанта спрямо строителната стойност се получава заради участие с ниски цени на търговете. Консултантите основно осигуряват заплащане за персонала и получават минимална печалба. Търсенето на баланс между качество и бюджет създава проблеми.

инж. Мария Чакърова, директор  „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в НК „Железопътна инфраструктура“ – Нашите консултанти са нашите доверени лица в инвестиционния процес и нито едно решение не е взето без становището им. Консултантите ни се занимават с координация и управление на всички договори и процеси, като създават система за управление за всеки отделен проект, затова и заплащането им трябва да е високо, каза тя и отбеляза, че неутралното становище „Консултантът не възразява“ не е приемливо за ръководството на НКЖИ.

инж. д-р Фарук Каба, президент на Албанската асоциация на инженерите-консултанти – За големите проекти в Албания консултантските услуги се предоставят от външни фирми, които ползват местни като подизпълнители. Причината са високите изисквания, които албанските консултанти трудно могат да изпълнят.

инж. Никола Матич, член на Борда на директорите на Европейската федерация на консултантските асоциации (EFCA) и заместник-председател на Сръбската асоциация на инженерите-консултанти. Освен надзора, е добре да има и друг орган за управление на проектите. Отчуждителните процедури трябва да са приключили предварително, тъй като иначе се стига до редица искове и обжалвания, които бавят процеса, а СМР трябва да започват едва след добре свършена проектантска работа.

проф. Андрей Лепавцов, член на Управителния съвет на Македонската пътна асоциация – Българските фирми са активни в Македония – както в проектирането, така и в надзора. Това потвърди модераторът на форума инж. Димитър Начев, вицепрезидент на Eвропейския съвет на строителните инженери (ECCE), който каза, че експертите от двете страни поддържат добри връзки и имат споразумение за автоматично признаване на правоспособност. Необходимо е обаче работата по планирането и изграждането на  пътните и железопътни инфраструктурни проекти между Македония и България да се синхронизира, отбеляза Лепавцов.

 

Представени бяха и интересни презентации с добри практики от българските колеги консултанти  – виж програмата и наличните за сваляне презентации.

 PRESS RELEASES (EN)