Guide: Construction in Post-Soviet Union Countries 2021

Регионът от ОНД се превръща в привлекателна зона за инвестиции на „зелено“. Международните финансови институции имат интерес да инвестират в постсъветските страни, при условие че проектите се изпълняват съгласно установени правилата и стандартите.

Това ръководство е за специалисти, които извършат или желаят да извършат строителстелен бизнес в Казахстан, Беларус, Узбекистан, Русия, Армения, Туркменистан, Таджикистан и Украйна. Тези страни имат приблизително подобен подход към строителния процес. Следователно това ръководство може да бъде интересен и полезен източник на информация за практикуващите региона на ОНД.

От това ръководство можете да научите за организация на изпълнители дейности, проектна документация, регулаторни процедури за строителен проект, особености на сключване и изпълнение на договор за строителство с чуждестранен изпълнител, скорошен и предстоящ – правни реформи и развитие в строителната индустрия, и как работи FIDIC в сътрудничество с организацията на проектното финансиране в страните от бившия СССР.

Надяваме се, че това ръководство ще бъде полезно за целевата аудитория и ще бъде полезни за постигане на целите им в строителната област.

Информацията, представена в това ръководство, е от общ характер и отразява разпоредбите на действащото законодателство на всяка държава от октомври 2020 г.

Guide: Construction in Post-Soviet Union Countries 2021

Тази информация не се предлага като правен или какъвто и да е друг съвет по конкретен въпрос материя. Авторите, които допринасят, и техните адвокатски кантори изрично се отказват от всякаква отговорност всяко лице по отношение на каквото и да било и по отношение на последиците от каквото и да било направено или пропуснато изцяло или частично в зависимост от цялото или част от него от съдържанието на това ръководство.