High-Level International Interdisciplinary Conference
Economy, Society and Climate Change

The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate

Международна интердисциплинарна конференция
Икономика, Общество и Изменение на Климата

Въздействието на мега тенденции върху изградената среда, строителството индустрия и недвижими имоти

Техническата камара на Гърция, приканват политици, старши експерти , академици и всички съответни професионалисти да обединяват опит и научни познания, които биха наложили създаването на устройствени политики и действия в областта на устойчивото управление на земите и недвижимите имоти за човечеството, икономическото овластяване на бедните и за справяне с последиците от климатичните промени промени и други мега-тенденции. Последният ефект от изтичането на мозъци, ефект на нарастващата загриженост, ще бъде един от основните въпроси, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

Основната цел на конференцията е обменът на мултидисциплинарни идеи за въздействието на настоящите и бъдещите мега-тенденции в околната среда, строителната индустрия и недвижимите имоти.

Keynote Speakers

Лектори на конференцията бяха инж. Мария Стефанова и инж. Димитър Начев с “Digitalization of the construction industry – European Initiatives and BIM Standardization”

ORGANIZERS

The Technical Chamber of Greece, will be the host and co organizer of the High-Level International Interdisciplinary Conference. The Conference is being organized with the collaboration of:

TCG – Technical Chamber of Greece, President G. Stasinos
UIA – International Union of Architects, Vice President of REGION II N. Fintikakis, UIA Greek Section, President Prof. Fani Vavili-Tsinika
UNECE WPLA – Working Party for Land Administration of the United Nations Economic Commission for Europe, Chair F. Zetterquist
FIG – International Federation of Surveyors, President Ch. Potsiou
ECCE – European Council of Civil Engineers, President Elect A. Chatzidakis

Повече информация и актуална програма на сайта tufe2018