High-Level International Interdisciplinary Conference
Economy, Society and Climate Change

The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate

Международна интердисциплинарна конференция
Икономика, Общество и Изменение на Климата

Въздействието на мега тенденции върху изградената среда, строителството индустрия и недвижими имоти

Техническата камара на Гърция, приканват политици, старши експерти , академици и всички съответни професионалисти да обединяват опит и научни познания, които биха наложили създаването на устройствени политики и действия в областта на устойчивото управление на земите и недвижимите имоти за човечеството, икономическото овластяване на бедните и за справяне с последиците от климатичните промени промени и други мега-тенденции. Последният ефект от изтичането на мозъци, ефект на нарастващата загриженост, ще бъде един от основните въпроси, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

Основната цел на конференцията е обменът на мултидисциплинарни идеи за въздействието на настоящите и бъдещите мега-тенденции в околната среда, строителната индустрия и недвижимите имоти.

Keynote Speakers

Лектори на конференцията бяха инж. Мария Стефанова и инж. Димитър Начев с “Digitalization of the construction industry – European Initiatives and BIM Standardization”

ORGANIZERS

The Technical Chamber of Greece, will be the host and co organizer of the High-Level International Interdisciplinary Conference. The Conference is being organized with the collaboration of:

TCG – Technical Chamber of Greece, President G. Stasinos
UIA – International Union of Architects, Vice President of REGION II N. Fintikakis, UIA Greek Section, President Prof. Fani Vavili-Tsinika
UNECE WPLA – Working Party for Land Administration of the United Nations Economic Commission for Europe, Chair F. Zetterquist
FIG – International Federation of Surveyors, President Ch. Potsiou
ECCE – European Council of Civil Engineers, President Elect A. Chatzidakis

Повече информация и актуална програма на сайта tufe2018


www.tufe2018.com

Тридневната научна конференция Международна интердисциплинарна конференция „Икономика, Общество и Изменение на Климата” – Въздействието на общите тенденции върху околната среда, строителството индустрия и недвижими имоти бе открита от Председателят на TCG – Technical Chamber of Greece, G. Stasino  с думите:

„Нашата страна, с прекрасния си персонал в техническите науки, политехническите и политехническите училища, създава научни изследвания и нови знания с международно признание. В същото време, с интернационализацията и екстроверията на гръцките инженери, страната ни все повече придобива международно признание не само на научно, но и на професионално ниво. Това е отразено в щастливите обстоятелства на тазгодишните избрани представители на TEE в четири големи международни организации на техническия свят. Но това се потвърждава и от научните презентации на високо равнище и речите, включени в програмата на конференцията tufe2018, които са водещи в науката, икономиката и обществото в светлината на изменението на климата. Начинът, по който тези области на нашия живот са засегнати и днес засягат инфраструктурираната среда като цяло, пазара на недвижими имоти и строителната индустрия. Това научно познание е критичен фактор в развитието, от което се нуждаят както инженернатаобщност, така и страната ни “.

На официалното откриването речи изнесоха:

Джордж Markopouliotis,  Делегация на ръководителя на Европейската комисия в Гърция  TCG Directorate of European Affairs and International Relations

Йоанис Голиас, Ректор NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS NTUA

Константин Македос, Президент TMEDE – Greek Engineers and Public Works Contractors Fund

Golden Поцо, Президент на Международната федерация на геодезистите – International Federation of Surveyors FIG

Арис Хадзидакис, Председател на Европейския съвет на Строителните Инженери – European Council of Civil Engineers ECCE

Ник Fintikakis, Заместник – Председател на Международния съюз на архитектите на област II, UIA – International Union of Architects

Фредрик Zetterquist, Председател на Икономическата комисия работна – група Европа на Поземлена Администрация към ООН – Working Party for Land Administration of the United Nations Economic Commission for Europe UNECE / WPLA

Георг Pendl, Президент на Съвета на Архитектите в Европа ACE

Никола Monda, Главен Секретар на Асоциацията на Инженерите от Средиземноморските Страни EAMC

В рамките на конференцията инженерите,архитектите, геодезистите, представителите на агенции и международни организации, експерти и учени имаха възможността чрез обмен на професионален опит и научни познания да допринесат за разработването на политики и действия в областта на икономиката, обществото и изменението на климата с цел опазване на околната среда. на човечеството. 

Съвременни проблеми като възобновяема енергия, строителна цифровизация, информационно моделиране на сгради (BIM), интелигентни градове, устойчиво развитие, устойчиво управление на земите и недвижими имоти, природни бедствия бяха във фокуса на презентаците и дискусионните сесии.

Шестдесет изтъкнати говорители от цял ​​свят взеха участие в Конференцията.

Лектори на конференцията - инж. Мария Стефанова и инж. Димитър Начев с “Digitalization of the construction industry – European Initiatives and BIM Standardization”

Презентациите на конференцията, може да видите и изтеглите

от тук 

Целта на конференцията е да отбележи началото на дългосрочно сътрудничество между професионалните и научни звена на инженерството, да засили диалога и обмена на идеи в съответствие със съвременните тенденции в строителната индустрия, недвижимите имоти и цифровите технологии.


Националният археологически музей Атина

съхранява едни от най-известните артефакти от различни райони на Гърция от праисторическия период до късната Античност. Сградата на музея е построена в периода 1866-1889 г., като западното крило е издигнато през 1874 г., северното – 1881 г., а южното – 1885 г. Това е най-известният археологически музей в Гърция и с една от най-богатите в света колекции от древногръцко изкуство.


Новата сграда на Националната опера на Гърция Атина

Проектант е световно известният архитект Енцо Пиано. Новият сезон на Националната опера на Гърция започва в нова сграда, дарена от частната фондация „Ставрос Ниархос“. Операта има основна сцена за 1400 зрители и „алтернативна“ сцена за 400 души, посветена на артистични експерименти с всички форми на музикалния театър. В комплекса, завършен и предаден на държавата през февруари, са вложени 861 млн. долара, а фондацията ще поеме и разходите му в следващите 5 години чрез дарения, достигащи 53 млн. долара. ( Как богатите хора харчат парите – Ако посетите това място, ще се впечатлите и замислите )  

Основана от един от най-богатите корабни магнати на страната, фондацията изгради културен център, в който са още нова сграда на Националната библиотека и парк, носещ неговото име. „Ставрос Ниархос“ работи с идеална цел и само с дарения и не приема вноски от физически лица, организации или компании.


tufe2018 – Фондация Eugenides или къде се проведе Конференцията

Eugenios Eugenides основава фондация Eugenides през 1954 г., чиято единствена цел е „да допринесе за образованието на новата гръцка националност в научната и техническата област“.

За да изпълни решението си, той предоставя цялото си имущество в Гърция и голяма част от имуществото си в чужбина. Като добър предприемач той е осигурил финансовата независимост на своята фондация, която от основаването си функционира, поддържа, разширява и модернизира със собствени ресурси.

На 10 февруари 1956 г. Фондация Евгенид е създадена с Кралски указ, с Марианта Симу, Администратор.

С научни сътрудници  проф. Алфа Папа, професор от Националния технически университет в Атина, Джордж Какридис, професор на NTUA и инженер-електроинженер, технически директор на NTUA, след като проучват нуждите на професионалното образование в Гърция, установяват, че обучението на студентите Техническите училища изостават поради липса на адекватни и достъпни книги, лошо практическо обучение и липса на подходяща инфраструктура за тяхното практическо обучение.

И решават, че тези проблеми ще бъдат разрешени чрез:

  • Предоставяне на стипендиина нови възпитаници от техническите училища за допълнително обучение в чужбина.
  • Писане и издаване на учебници затехническо образование.
  • Изграждане на технически център,в който да работят:
  • Техническаи научна библиотека .
  • Стаи експериментална физикаи технически Експонати за надзорния преподаване на законите на физиката на учениците, но и за тяхното разбиране от широката общественост.
  • Планетариум.
  • Амфитеатъри лекционни зали, където се провеждаха научно-технически конференции и лекции.

Изпълнението на горепосоченото започна незабавно и на 7 юни 1966 г. бе открито откриването на сградата на Фондация “ Eugenides “ с висока степен на величие и блясък. Но работата на фондацията вече е впечатляваща и Академията в Атина й връчи на 30-12-1965 г. най-високата почетна награда „Златен медал“.

no images were found


В Атина винаги е приятно

no images were found