World Engineering Forum 2012

17 – 21 September 2012, Grand Hotel Union, Ljubljana, Slovenia

World Engineering Forum 2012

World Engineering Forum 2012
Световен инженерeн форум 2012

17-21 September 2012, Grand Hotel Union, Ljubljana, Slovenia

„Световният инженеринг форум 2012“ (WEF 2012) ще се проведе на 17-21 септември 2012 г. в Любляна, Словения, организиран от World Federation of Engineering Organisations (WFEO) and the Slovenian Chamber of Engineers (IZS). Съорганизаторите са European Council of Civil EngineersWorld Council of Civil Engineers, the European Council of Engineers Chambers and the Green Building Council Slovenia.

WEF 2012 ще бъде придружено от:
• годишната среща на Изпълнителния съвет на Световната федерация на инженерните организации (WFEO);
• срещи на комитетите на WFEO; и съвместно заседание на председателите на седем големи инженерни организации: the World Federation of Engineering Organisations (WFEO), the European Council of Engineers Chambers (ECEC), the European Council of Civil Engineers (ECCE), the European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA), the European Construction Industry Federation (FIEC), the European Federation of National Engineering Associations (FEANI) and the European Society for Engineering Education (SEFI). 

Ще се обърне специално внимание на младите инженери, за които ще бъде подготвена специална програма заедно с Комитета на младите инженери – бъдещи лидери на WFEO.

Няколкостотин участници, инженери, политици, изследователи, учени и предприемачи от цял свят представиха и обмениха мненията си за устойчиво строителство, което е голямото предизвикателство за 21 век.

Специално внимание бе отделено на следните теми:

• Енергийно ефективни сгради
• Системи за възобновяема енергия
• Екологично чиста конструкция
• Условия на живот и труд
• Устойчива архитектура, вдъхновена от природата
• Зелена сграда
• Рециклиране, повторно използване, преосмисляне
• Разширени технологии в строителната индустрия с BIM

Няма съмнение, че форумът ще бъде един незабравим и ценен опит от професионална и бизнес гледна точка.

Под ръководството на президента на WFEO г-н Адел Ал Карафи и координацията на нашите словенски колеги (президентът на IZS г-н Crotomir Remec и генералният секретар на IZS г-жа Barbara Skraba Flis) цялото събитие бе внимателно организирано с много интересна придружаваща програма с паралелни социални, културни събития, екскурзии и т.н. в прекрасната Любляна и в нейната великолепна област.

 

Форумът протече на много високо ниво. Приветстия бяха поднесени от Ирина Бокова, Президент на ЮНЕСКО (video message), Еврокомисар инж. Мария Даманаки, Президента на WFEO Адел Ал Карафи, от Президента на Р Словения – Данило Тюрукзам, кмета на Любляна, Президентите на ЕСЕС и ЕССЕ.

Около петстотин участници – инженери, политици, научни изследователи, представители на бизнеса от целия свят обмениха мнения относно устойчивото строителство, основното предизвикателство на 21-ви век.

Форумът протече в 4 пленарни сесии:

 • Градове и градска среда
 • Устойчиви сгради и инфраструктура
 • Зелени сгради
 • Управление на риска от бедствия

Основните теми, обсъждани в пленарните сесии и в рамките на проведената кръгла маса бяха:

 • Енергийно ефективни сгради;
 • Системи за възобновяеми енергийни източници;
 • Щадящо околната среда строителство;
 • Комфортни условия за живот и работа;
 • Устойчива архитектура, инспирирана от природата;
 • „Зелени сгради”;
 • Рециклиране, повторна употреба, преосмисляне;
 • Иновативни технологии в строителната индустрия / BIM – моделиране на информацията за строителния процес.

Във Форума взеха участие представители от близо 60 страни.

От България бяха представени два доклада: на доц. д-р инж. Румяна Захариева от УАСГ и доклад  „Стандарти за устойчиво строителство” с автори инж. Димитър Начев, член на УС на БИС и инж. Мария Стефанова, КИИП.

За първи път на инженерен форум бе реализирана възможността, презентираните доклади да се проследят он-лайн / i-WEF 2012 /; 

Докладът, който представихме „Standards for Sustainable Construction”,  засегна една много актуална тема за важната роля на европейската стандартизация и стандартите, които се изготвят във връзка с прилагане изискванията на принципите за устойчиво строителство, обхващащи трите стълба на устойчиво развитие-екологични аспекти, икономически и социални аспекти, с отчитане на техническите и функционални параметри на строителните конструкциии и новите технологични решения. Бе засегнат и въпроса за прилагането на тези нови стандарти на национално, европейско ниво и в глобален аспект. Бе акцентирано  върху  специалната роля на инженерите-проектанти и консултанти, които все повече трябва на практика да реализират в своите проекти отговорното си отношение към околната среда и да предлагат енергийно ефективни, икономически изгодни и дългосрочно оптимални иновативни технически решения.

Считаме, че представянето на доклад от българска страна изрази ангажираното отношение на членовете на БИС и инженерите-проектанти на КИИП към сериозните глобални предизвикателства на 21 век, свързани с устойчивото строителство.

На церемонията по закриване на форума бе приета „Декларация от Любляна”.

LJUBLJANA DECLARATION
ON SUSTAINABLE BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE

В нея се изразява готовността на инженерните организации да популяризират, промотират и стимулират реалното прилагане на изискванията за устойчиво строителство.

С „Декларацията от Любляна“ се приканват световните лидери да ангажират Световната Инженерна Общност като пълноценен партньор в решаване на комлексните предизвикателства за създаване на една устойчива планета.


Снимки от Любляна